ระยะเวลาในการส่ง

FastShip ให้บริการขนส่งพัสดุด่วนไปต่างประเทศทางอากาศ ผ่านบริษัทขนส่งชั้นนำ ทั้ง DHL, UPS, FedEx, USPS, Aramex ด้วยเครือข่ายที่ครอบคลุมประเทศปลายทางทั่วโลก  พร้อมอำนวยความสะดวกด้วยการเข้ารับสินค้า (Pick up Service) ตลอดจนส่งมอบถึงผู้รับสินค้าปลายทาง (Door to Door Service) และบริการเสริม การแพ็คสินค้า (Packing) ให้อีกด้วย โดยมีรูปแบบการจัดส่ง 3 แบบดังนี้

รูปแบบการขนส่ง ระยะเวลาขนส่ง บริษัทขนส่ง
Express Service 3 – 5 วันทำการ DHL Express, UPS, Aramex, SF Express
Standard Service 7 – 10 วันทำการ USPS, FedEx (Smartpost)
Economy Service 7 – 30 วันทำการ DHL Global Mail

 
โดยสินค้าที่จัดส่งมาถึงที่โกดัง FastShip ก่อนปิดรอบในแต่ละวัน จะถูกจัดส่งออกไปในวันนั้นทันที

บริษัทขนส่ง รอบรับสินค้า
USPS, FedEx (Smartpost), Aramex 11.00 น.
DHL, UPS, DHL Global Mail 15.00 น.

 
หมายเหตุ
(1.)  การจัดส่งสินค้าของลูกค้าในแต่ละวัน ลูกค้าจะได้รับเลข Tracking เพื่อเช็คสถานการณ์ขนส่งของสินค้าภายใน 24 ชั่วโมง (ยกเว้น Economy Delivery)
(2.)  สินค้าที่จัดส่งถึงโกดัง FastShip จะต้องชำระค่าขนส่ง และทำการแพ็คสินค้ามาให้ถูกต้องแล้วเท่านั้น จึงจะถูกจัดส่งในรอบวันเดียวกัน หากยังไม่ชำระค่าขนส่ง หรือต้องมีการแพ็คสินค้าใหม่ สินค้าจะถูกจัดส่งในวันทำการถัดไป
(3.)  เปิดรับสินค้า วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. หยุดเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Bitnami