ขั้นตอนการสร้างพัสดุ (Create Shipment)

ขั้นตอนการสร้างพัสดุ (Create Shipment)

app.fastship.co ออกแบบมาเพื่อให้ท่าน สร้างพัสดุ (shipment) ได้โดยง่าย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน หรือใช้มือถือก็ตาม

ขั้นตอนการสร้างพัสดุ

 1. คลิ๊กที่เมนู หน้า Create Shipment
 2. กรอกข้อมูล สินค้า และ ที่อยู่ผู้รับ

  น้ำหนักพัสดุที่ส่ง

  – น้ำหนัก: หน่วยเป็นกรัม (ส่งได้มากสุด 20 กิโลกรัมหรือ 20,000 กรัม)
  – กว้าง: ความกว้างของกล่อง หน่วยเป็นเซนติเมตร (เว้นว่างได้ ถ้าส่งเป็นห่อ)
  – ยาว: ความยาวของกล่อง หน่วยเป็นเซนติเมตร (เว้นว่างได้ ถ้าส่งเป็นห่อ)
  – สูง: ความยาวของกล่อง หน่วยเป็นเซนติเมตร (เว้นว่างได้ ถ้าส่งเป็นห่อ)

  ประเภทและมูลค่าพัสดุที่ส่ง

  – ประเภทสินค้า: กรอกประเภทของสินค้า เช่น Clothing, Jewellery, Food
  – มูลค่าสินค้า (บาท): มูลค่าของพัสดุ (มูลค่านี้จะระบุที่ Airway Bill ซึ่งจะมีผลต่อการคำนวณภาษี และการรับประกัน)

  ข้อมูลผู้รับ 

  – Name: ชื่อและนามสกุลผู้รับ
  – Email: อีเมล์ผู้รับ
  – Telephone: เบอร์โทรผู้รับ
  – Address: ที่อยู่ผู้รับ
  – Address (continue): ที่อยู่ผู้รับ (ต่อ)
  – City: เมือง
  – Province / State: จังหวัด รัฐ
  – Postcode: รหัสไปรษณีย์
  – กรุณาเลือกประเทศผู้รับ: เลือกประเทศปลายทาง
  – หมายเหตุ: กรอกหมายเหตุ (ถ้ามี) เช่น Amazon FBA, Fragile ** ท่านสามารถกรอกข้อมูลผู้รับ โดยกรอกทีเดียวทุกบรรทัด (เหมาะสำหรับกรณี copy มาจาก Line) โดยคลิ๊ก  [>นำเข้าด้วยข้อความ] **
 3. เมื่อกรอกข้อมูลครบ จะมีวิธีส่งพร้อมราคา ขึ้นมาให้ท่านเลือก
 4. เลือกวิธีการส่งที่ท่านต้องการ
 5. กรอกหมายเลข eBay, Amazon order หรือ Amazon FBA shipment ID (ถ้ามี)
 6. คลิ๊ก ดำเนินการต่อ
 7. หลังจากนั้น ระบบจะไปที่หน้า รายการพัสดุที่สร้างไว้  (Cart)
 8. หากท่านมีพัสดุจะส่งอีก ให้คล๊กที่เมนู Create Shipment ด้านบน แต่หากท่านทำรายการครบแล้ว สามารถ กรอกรายละเอียด วิธีการไปรับ เพื่อให้ทาง FastShip.co ไปรับพัสดุได้เลย


  อ่านเพิ่มเติมวิธีใช้งานหน้า Cart ได้ที่นี้ >>

Bitnami