ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้า

การส่งสินค้าไปต่างประเทศกับ FastShip จะมีค่าใช้จ่ายดังนี้

1. ค่าบริการรับสินค้าในประเทศ
ลูกค้าสามารถนำส่งสินค้าไปต่างประเทศกับเรา โดยนำส่งสินค้ามาให้เราผ่านช่องทางต่างๆที่ให้บริการดังนี้

ช่องทาง ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ
นำส่งผ่านจุดรับสินค้า (Drop Point)
1. นำส่งทีโกดังของ FastShip 1/269 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ไม่มีค่าใช้จ่าย วันทำการ จันทร์-ศุกร์
เวลา 09.00-18.00 น.
2. นำส่งผ่านจุด Drop เคาน์เตอร์ SKYBOX ณ สถานีรถไฟฟ้า BTS ไม่มีค่าใช้จ่าย
3. นำส่งผ่านจุด Drop eEDU ชั่น 11 อาคารวรรณสรณ์ พญาไท (ใกล้ BTS พญาไท) ไม่มีค่าใช้จ่าย
4. นำส่งผ่านจุด Drop eEDU ชั่น 1 อาคารเพรสทีจ เชียงใหม่ ไม่มีค่าใช้จ่าย
บริการเข้าไปรับสินค้าที่บ้าน (Pick up Service)
5. ให้เข้าไปรับที่บ้าน
5.1 ค่าขนส่งไปต่างประเทศ เกิน 2,000 บาท
5.2 ค่าขนส่งไปต่างประเทศ ไม่เกิน > 2,000 บาท
 
ฟรี
200 บาท
 
เฉพาะเขตกรุงเทพและปริมณฑล

 
2. ค่าขนส่งระหว่างประเทศ
ค่าขนส่งระหว่างประเทศ จะขึ้นอยู่กับ
– ประเภทการจัดส่ง (Express / Standard / Economy)
– บริษัทผู้ให้บริการขนส่งที่ลูกค้าเลือก
– น้ำหนัก และ ขนาดของสินค้ารวมบรรจุภัณฑ์
– ประเทศปลายทาง

3. ค่าบริการแพ็คสินค้า
หากสินค้าอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สมบูรณ์พร้อมส่งตามข้อกำหนด ทาง FastShip จะทำการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังนี้

รายการ ราคา
การแพ็คสินค้าลงในกล่อง กล่องละ 50 บาท
การแพ็คสินค้าลงในซองพลาสติก ซองละ 20 บาท
การพิมพ์และติด Shipping Label แผ่นละ 5 บาท

 
ยกตัวอย่าง เช่น หากมีการแพ็คสินค้าใส่กล่อง และติด Shipping Label จะมีค่าบริการ 55 บาท (50 + 5)

Bitnami