fbpx
 

FRIEND GET FRIEND แนะนำเพื่อน

FRIEND GET FRIEND

สำหรับผู้แนะนำ

  1. เข้าสู่ระบบ ไปที่ “บัญชีของฉัน” และเลือก “ภาพรวมบัญชี”

2. นำรหัสอ้างอิง ที่ขึ้นต้นด้วย “FGFxxxx” เพื่อให้เพื่อนกรอกในช่อง “รหัสผู้แนะนำ” ตอนสมัครสมาชิก

หรือส่งลิงค์ต่อให้เพื่อน เพื่อกรอกตอนสมัครสมาชิก

สำหรับผู้ถูกแนะนำ

  1. ให้ทำการสมัครสมาชิกจากลิงค์ที่ได้จากเพื่อน หากไม่ได้รับลิงค์สามารถ สมัครได้ที่นี่ โดยระหว่างการสมัครให้นำรหัสอ้างอิงที่ได้รับจากเพื่อน (รหัสขึ้นต้นด้วย FGFxxxx) ใส่ในช่องรหัสผู้แนะนำ

2. หลังจากสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว เมื่อลูกค้าทำรายการสำเร็จ ระบบจะทำการลดให้อัตโนมัติ โดยจะได้รับส่วนลด 300 บาท

เงื่อนไขการใช้ FRIEND GET FRIEND

  • ส่วนลดใช้ได้เฉพาะการส่งครั้งแรกเท่านั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันรายการ
  • ในกรณีที่ทำรายการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยน แก้ไข หรือยกเลิกรายการได้
  • ในกรณีที่ยกเลิกรายการ รหัสส่วนลดจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้
  • ส่วนลดไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอย่างอื่นได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ส่วนลดเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ หากตรวจพบว่ามีการนำชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์และ Email ของผู้อื่น หรือข้อมูลเดิมมาใช้ ในนามของ “เพื่อนผู้ถูกแนะนำ” หรือตรวจพบว่ามีการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้ส่วนลดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Bitnami