fbpx
 

วิธีการเข้ารับพัสดุด้วย Kerryการเข้ารับพัสดุ
(Pick up service)การเข้ารับพัสดุ เวลานัดเข้ารับ สินค้าถึง Fastship หมายเหตุ
เข้ารับโดย Kerry/Flash รวมกล่อง 1-3 วันทำการ
(ค่าบริการ 100 บาทต่อกล่องใหญ่ 1 กล่องเท่านั้น)
วันทำการถัดไป
(NEXT BUSINESS DAY)
ถึง Fastship อีก 2 วันทำการ
(NEXT TWO BUSINESS DAY)
พัสดุที่สร้างและชำระเงิน
เข้ามาก่อนเวลา 24.00 น.
เข้ารับโดย Kerry/Flash 1-3 วันทำการ
(ค่าบริการ 80 บาทต่อกล่อง)
วันทำการถัดไป
(NEXT BUSINESS DAY)
ถึง Fastship อีก 2 วันทำการ
(NEXT TWO BUSINESS DAY)
พัสดุที่สร้างและชำระเงิน
เข้ามาก่อนเวลา 24.00 น.
เข้ารับโดย FastShip 1-2 วันทำการ
(ค่าบริการ 200 บาท)
วันเดียวกัน
(SAME DAY)
วันเดียวกัน
(SAME DAY)
พัสดุที่สร้างและชำระเงิน
เข้ามาก่อน 13.00 น.
จะเข้ารับพัสดุในวันเดียวกัน
โดยพัสดุจะมาถึง FastShip ในช่วงบ่าย
(เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑลบางพื้นที่*)
เข้ารับโดย Skootar / Lalamove (ด่วน)
(ค่าบริการ 350 บาท)
ภายใน 1 ชั่วโมง
วันเดียวกัน
(SAME DAY)
วันเดียวกัน
(SAME DAY)
เฉพาะกรุงเทพฯ
เวลาทำการ (9.00 – 17.00น.)


ขั้นตอนการเข้ารับพัสดุที่บ้านในวันถัดไป (Next day)  1. เมื่อสร้างพัสดุเรียบร้อยแล้ว เลือกวิธีการรับพัสดุ  เข้ารับโดย Kerry/Flash รวมกล่อง 1-3 วันทำการ หรือ เข้ารับโดย Kerry/Flash  1-3 วันทำการ และใส่รายละเอียด ระบุที่อยู่ผู้ส่ง/ที่อยู่ให้เข้ารับ
2. การตัดรอบการเข้ารับพัสดุ เมื่อสร้างพัสดุและชำระเงิน ก่อนเวลา 24.00 น. เจ้าหน้าที่จะทำการเข้ารับพัสดุในวันถัดไป (เฉพาะวันทำการ) 

ในกรณีที่สร้างพัสดุหลังเวลาตัดรอบดังกล่าว เจ้าหน้าที่จะทำการเข้ารับพัสดุในวันทำการถัดไปการเข้ารับพัสดุ เวลานัดเข้ารับ สินค้าถึง Fastship หมายเหตุ
เข้ารับโดย Kerry/Flash รวมกล่อง 1-3 วันทำการ
(ค่าบริการ 100 บาทต่อกล่องใหญ่ 1 กล่องเท่านั้น)
วันทำการถัดไป
(NEXT BUSINESS DAY)
ถึง Fastship อีก 2 วันทำการ
(NEXT TWO BUSINESS DAY)
พัสดุที่สร้างและชำระเงิน
เข้ามาก่อนเวลา 24.00 น.
เข้ารับโดย Kerry/Flash 1-3 วันทำการ
(ค่าบริการ 80 บาทต่อกล่อง)
วันทำการถัดไป
(NEXT BUSINESS DAY)
ถึง Fastship อีก 2 วันทำการ
(NEXT TWO BUSINESS DAY)
พัสดุที่สร้างและชำระเงิน
เข้ามาก่อนเวลา 24.00 น.


*สำหรับพัสดุที่มีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 กิโลกรัม หรือความยาวด้านใดด้านนึงไม่เกิน 55 เซนติเมตร จะเข้ารับพัสดุด้วยมอเตอร์ไซต์

ในกรณีที่ต้องการให้เข้ารับด้วยรถยนต์ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 200 บาท ต่อออเดอร์3. หลังจากเลือกวิธีการเข้ารับพัสดุ ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล สรุปการจัดส่งพัสดุ”

4. เลือกวิธีการชำระเงิน ผ่าน QR Payment หรือ ชำระผ่านบัตรเครดิต

5. อ่านรายละเอียด ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการขนส่งกับ Fastship และกดยืนยันการทำรายการ

6. หลังจากกดยืนยัน ทำการชำระเงินตามขั้นตอน รายละเอียดวิธีการชำระเงิน

7. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ปริ้นใบปะหน้าตามตัวอย่างด้านล่าง และแปะลงบนพัสดุให้เรียบร้อย

ในกรณีที่เลือก “เข้ารับโดย Kerry/Flash รวมกล่อง 1-3 วันทำการ” ดูขั้นตอนวิธีการเพิ่มเติมได้ที่นี่กดปุ่มปริ้น “พิมพ์ใบปะหน้า”

นำใบปะหน้าติดลงบนกล่องพัสดุ

8. เตรียมพัสดุพร้อมให้ Fastship เข้ารับติดต่อสอบถามขั้นตอนเข้ารับเพิ่มเติม หรือ ติดตามสถานะการเข้ารับได้ที่

Customer Service :

Line : @fastship.co 

Call : 02-080-3999

Bitnami