fbpx

ShopNShip บริการฝากส่ง

สั่งซื้อสินค้าจาก Marketplaces ต่างๆ เพื่อส่งออกไปต่างประเทศ ทำได้อย่างไร?
วุ่นวายไหม?

FastShip กับเมนูใหม่ “ShopNShip” ช่วยให้การสั่งซื้อของจาก Marketplaces หรือร้านค้าต่างๆ
เพื่อส่งออกไปต่างประเทศทำได้ง่ายขึ้น เพียงไม่กี่ขั้นตอน

สะดวกสุดๆไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในมุมโลก ก็สามารถสั่งซื้อสินค้าจากในประเทศไทยได้

ขั้นตอนการฝากส่งพัสดุ

1. เพิ่มข้อมูลการสั่งซื้อ (AddShopItem)

ไปที่ เมนู “ShopNShip” โดยระบบจะโชว์ ชื่อ รหัสประจำตัว และข้อมูลที่อยู่ โดยนำข้อมูลนี้ไปกรอกในที่อยู่ผู้รับใน Marketplaces ต่างๆ หรือเว็บที่ต้องการสั่งซื้อ

กรอกข้อมูลการสั่งซื้อ

เมื่อทำการสั่งซื้อจาก Marketplaces ต่างๆเรียบร้อยแล้ว นำข้อมูลการสั่งซื้อที่ได้จากร้านค้า หรือ Marketplaces มากรอกลงในระบบ

  • ช่องทางการสั่งซื้อ เช่น Lazada, Shopee, Facebook และอื่นๆ หากไม่มีตัวเลือกในระบบ ให้ทำการเลือก “อื่นๆ”
  • เลขที่อ้างอิงการสั่งซื้อ หรือชื่อร้านค้า คือ หมายเลขคำสั่งซื้อจากร้านค้า หรือ Marketplaces ต่างๆ
  • เลขติดตามพัสดุที่สั่งซื้อ (Tracking number) ทุกการส่งพัสดุมาที่ FastShip ผ่าน Marketplaces หรือร้านค้า ต้องนำหมายเลขติดตาม (Tracking number) ใส่ในรายการ ในกรณีที่สร้างรายการแล้วยังไม่ทราบหมายเลขติดตาม สามารถนำหมายเลขมาใส่ในภายหลังได้ โดยเข้าไปที่เมนู “ShopNShip” เลือก “รายการสั่งซื้อรอส่ง” และเลือกรายการที่ต้องการเพิ่มหมายเลขติดตาม
  • กรอกรายละเอียดสินค้า (ภาษาอังกฤษเท่านั้น), จำนวน, มูลค่ารวม (บาท) ทางเราแนะนำให้ใส่รายละเอียดให้ครบถ้วน หากมีมากกว่าหนึ่งประเภทสินค้า สามารถกด “เพิ่มประเภทพัสดุใหม่” ได้

2. รายการสั่งซื้อรอส่งออก (Shoplist)

หลังจากเพิ่มบันทึกการสั่งซื้อ ระบบจะส่งไปยังหน้า Shoplist โดยจะแสดงรายการ และขึ้นสถานะว่า “กำลังส่งมาที่ FS”

เมื่อพัสดุถึง FastShip ระบบจะส่งแจ้งเตือน (notification) ว่า “FS ได้รับแล้ว” โดยท่านสามารถดูสถานะของพัสดุได้ที่เมนู ShopList รายการสั่งซื้อรอส่งออก

สำหรับรายการที่ยังไม่มีหมายเลขติดตาม (Tracking number) ให้นำหมายเลขติดตามมาใส่เพิ่มเติมในระบบ ในกรณีที่ไม่นำหมายเลขติดตามใส่เข้าในระบบ อาจทำให้พัสดุตกหล่น หรือสูญหายได้ รวมถึงไม่สามารถดำเนินการส่งพัสดุออกไปต่างประเทศได้

หลังจากนั้นท่านสามารถเลือกรายการที่ต้องการส่งไปต่างประเทศ โดยสามารถเลือกรวมพัสดุได้ ทั้งนี้จะสามารถเลือกรวมได้ก็ต่อเมื่อพัสดุอยู่ในสถานะ “FS ได้รับแล้ว” เท่านั้น

เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้ว กด “สร้างใบคำขอส่งพัสดุ”

หลังจากกดสร้างใบคำขอส่งพัสดุ

ท่านจะได้รับ การแจ้งเตือน (notification) ผ่านทางไลน์

Notification

เมื่อกดสร้างใบคำขอส่งพัสดุเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงรายการสินค้าที่ต้องการรวมกล่อง หลังจากนั้นให้ทำการใส่ชื่อที่อยู่ผู้รับพัสดุปลายทางให้ถูกต้องครบถ้วน และกด “ส่งคำขอสร้างพัสดุ” สำหรับการกรอกข้อมูลที่อยู่ผู้รับ ต้องทำการกรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

หลังจากกดส่งคำขอสร้างพัสดุ

ท่านจะได้รับ การแจ้งเตือน (notification) ผ่านทางไลน์

Notification

หลังจากนั้นทางฟาสต์ชิปจะทำการตรวจสอบพัสดุ ชั่งน้ำหนัก และวัดขนาด เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วระบบจะทำการส่งแจ้งเตือน (notification) เพื่อให้ท่านทำรายการต่อในลำดับถัดไป

หลังจากกดส่งคำขอสร้างพัสดุ

ท่านจะได้รับ การแจ้งเตือน (notification) ผ่านทางไลน์

Notification

3. พัสดุรอยืนยันส่งออก (Shipment list)

เมื่อได้รับการแจ้งเตือน ให้เข้าไปที่เมนู “พัสดุรอยืนยัน” สถานะพัสดุจะถูกเปลี่ยนเป็น “Ready” หลังจากนั้นกด “ยืนยันการส่ง” เพื่อให้ทำรายการในลำดับถัดไป

ระบบจะส่งข้อมูลไปยังหน้า ConfirmShipment เพื่อให้ทำการเลือกเอเจ้นท์การจัดส่ง หลังจากนั้นกด “ยืนยันการส่ง และทำการชำระเงิน”

4. หลังจากกดยืนยันลูกค้าจะได้รับ หมายเลขออเดอร์ (Pick up ID) พร้อมปุ่มกดเพื่อชำระเงิน

Bitnami