fbpx
 

ออสเตรเลียประกาศเปลี่ยนเงื่อนไขการเก็บภาษีสินค้าและบริการ (GST)

ออสเตรเลียประกาศเปลี่ยนเงื่อนไขการเก็บภาษีสินค้าและบริการ (GST)

ออสเตรเลียเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเก็บภาษีสินค้าและบริการ (GST) สำหรับสินค้ามูลค่าต่ำกว่า 1,000 เหรียญออสเตรเลีย มีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 2561

 

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเก็บภาษีต่อไปนี้จะมีผลต่อลูกค้าที่จัดส่งพัสดุไปยังประเทศออสเตรเลีย

การแก้ไขกฎหมายเรื่องการเก็บภาษีสินค้าและบริการสำหรับสินค้าที่มีมูลค่าต่ำปี พ.ศ. 2561 หรือ “The Treasury Laws Amendment (GST Low Value Goods) Bill 2017” ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 และมีผลบังคับใช้สำหรับผู้ที่นำเข้าสินค้ามูลค่าต่ำมายังประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

ผลกระทบต่อลูกค้าของ FastShip ที่ส่งออกสินค้าไปยังประเทศออสเตรเลีย

นับจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ลูกค้าที่มียอดขายสินค้าไปยังประเทศออสเตรเลียรวมต่อปีตั้งแต่ 75,000 เหรียญออสเตรเลียขึ้นไป จะต้องลงทะเบียนภาษีสินค้าและบริการ (GST) และชำระภาษีสินค้าและบริการตามเงื่อนไขดังกล่าว (ลูกค้าหมายรวมถึงผู้ขายสินค้าออนไลน์, ผู้ขายอิสระ และผู้ให้บริการด้าน mailbox re-delivery)

เงื่อนไขดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้กับสินค้าอุปโภคบริโภคมูลค่าต่ำที่ขายและการจัดส่งที่มีมูลค่า 1,000 เหรียญออสเตรเลียหรือต่ำกว่านั้นต่อการขนส่ง

ลูกค้าที่มียอดขายสินค้าไปยังประเทศออสเตรเลียตั้งแต่ 75,000 เหรียญออสเตรเลียต่อปีขึ้นไปจะต้องปฏิบัติดังนี้:

· ลงทะเบียนกับ Australian Taxation Office (ATO) ผ่าน ลิงค์ https://www.ato.gov.au/Business/International-tax-for-business/In-detail/Doing-business-in-Australia/Australian-GST-registration-for-non-residents/ เพื่อรับ ATO Reference Number (ARN)

· เรียกเก็บภาษีสินค้าและบริการ (GST) จากการขายสินค้ามูลค่าต่ำในประเทศออสเตรเลีย

· ดำเนินการยื่น GST ไปที่ ATO ตามระยะเวลาที่เหมาะสม

หลังจากที่ได้รับหมายเลข ATO Reference Number (ARN) แล้ว ลูกค้าจะต้องแจ้งหมายเลขดังกล่าวให้กับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหรือเจ้าหน้าฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ FastShip

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ขายสินค้าบน marketplace ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับ ARN เนื่องจากทาง marketplace

จะเป็นผู้รวบรวมภาษีสินค้าและบริการสำหรับสินค้ามูลค่าต่ำ ณ ตอนชำระเงิน หากลูกค้าไม่แน่ใจว่าควรลงทะเบียนเพื่อขอรับ ARN หรือไม่ กรุณาติดต่อ ATO หรือศึกษาข้อมูลใน ATO website

ลูกค้าธุรกิจที่เป็นผู้ผลิตสินค้ามูลค่าต่ำ และได้จดทะเบียนสินค้าและบริการ (GST) แล้ว จะต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาษีอยู่ในเอกสารที่ใช้เดินพิธีการศุลกากรสำหรับสินค้าที่มีมูลค่าต่ำ

ในระหว่างขั้นตอนนี้ คาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดความล่าช้าในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร ซึ่งทาง FastShip จะช่วยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

หลักเกณฑ์การนำเข้าสินค้าจะคงที่มูลค่าไม่เกิน 1,000 เหรียญออสเตรเลียเช่นเดิม และถ้ามูลค่าสินค้าเกินจากที่กำหนดข้างต้นจะต้องผ่านกระบวนการรายงานการเรียกเก็บภาษีอากรตามขั้นตอนปกติ ซึ่งหมายความว่าสินค้ามูลค่าต่ำกว่า 1,000 เหรียญออสเตรเลียจะยังคงได้รับการยกเว้นการเก็บภาษีศุลกากร และกลุ่มลูกค้าที่นำเข้าสินค้าแบบ B2B ก็จะได้รับการยกเว้นภาษีสินค้าและบริการนี้เช่นกัน

หากลูกค้ามีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้างต้น การยกเว้นภาษี และการลงทะเบียนเพื่อรับหมายเลข ARN กรุณาติดต่อสอบถามผ่านทาง ATO website และขอเน้นย้ำว่ารัฐบาลออสเตรเลียจะดำเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถติดต่อ ATO ผ่านทางอีเมล์ AustraliaGST@ato.gov.au หรือโทร. +61-2-6216-1111 ในเวลาทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08:00 – 17:00 น. (UTC+10:00)

เริ่มส่งของกับบริษัทโลจิสติกส์ระหว่างประเทศชั้นนำอย่าง FastShip คลิกเลย www.fastship.coBitnami