fbpx

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

บริษัท ฟาสต์ชิป จำกัด เคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ
ขอแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว หากท่านลงทะเบียนบนเว็บไซต์ซึ่งดำเนินการโดยฟาสต์ชิป ไม่ว่าจะลงทะเบียนบนเว็บไซต์เพื่อตัวคุณเองในฐานะผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือลงทะเบียนบนเว็บไซต์ในนามของนิติบุคคล ซึ่งคุณเป็นผู้แทน เช่น ในกรณีที่คุณเป็นบุคคลติดต่อ ลูกจ้าง ผู้แทนของนิติบุคคลดังกล่าว รวมถึงกรรมการผู้มีอำนาจ และผู้ประกอบการที่บุคคลธรรมดา และบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบการจะเรียกว่ารวมกันว่า “ผู้ประกอบการ”

ขอบเขตของประกาศความเป็นส่วนตัว

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะใช้กับทุกคนที่ใช้บริการของเรา รวมถึงเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ฟีเจอร์หรือบริการอื่นๆ

คำจำกัดความ

 • ผู้ส่งสินค้า – ผู้จัดส่งสินค้า รวมถึงพนักงาน หรือบุคคลที่นำส่งสินค้าด้วย
 • ผู้รับสินค้า – บุคคลใดๆที่ได้รับการจัดส่ง
 • บุคคลที่สนใจเกี่ยวกับเรา หรือบริการของเรา หรือชำระเงินให้กับเรา
 • คู้ค้าทางธุรกิจ – คู่ค้าทางธุรกิจ รวมถึงพนักงานด้วย
 • ผู้สมัครงาน – บุคคลที่สมัครงานกับเรา

แนวทางปฏิบัติในการปกป้องข้อมูลของเราอยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ในสถานที่ที่เราดำเนินการ ซึ่งหมายความว่าเรามีส่วนร่วมในแนวทางปฏิบัติที่ได้อธิบายไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

กฎหมายความเป็นส่วนตัวอื่นๆ

สำหรับกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ FastShip

การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราวตามการเปลี่ยนแปลงในบริการของเรา การประมวลผลข้อมูลของคุณ หรือกฎหมายที่บังคับใช้ ดังนั้นเราจึงแนะนำให้คุณตรวจสอบความเป็นส่วนตัวเป็นระยะ

ใครคือผู้มีหน้าที่ในการรับผิดชอบ

นิติบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลของคุณจะกำหนดวิธีการ และสาเหตุที่ข้อมูลของคุณได้รับการประมวลผล
ติดต่อเรา
บริษัท ฟาสต์ชิป จำกัด
1/269 ซ.แจ้งวัฒนะ14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ประเภทของข้อมูลที่เราประมวลผล

เราจะประมวลผลข้อมูลของคุณที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น ในบางประเทศ สามารถประมวลผลข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นได้

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลสำหรับการติดต่อคุณ ยกตัวอย่าง เช่น เมื่อเราเข้าไปรับหรือจัดส่งพัสดุ จะมีข้อมูล ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ และอีเมล์ของคุณ

ข้อมูลการบริหารจัดการผู้สมัครงาน

ข้อมูลที่ใช้ในระบบ HR สำหรับข้อมูลของผู้สมัคร เช่น ใบสมัคร ความสามารถ วีซ่าทำงาน

การรับรองและการอนุญาตผู้ใช้งาน

ข้อมูลเพื่อระบุและยืนยันตัวตนของคุณในฐานะผู้ใช้ระบบของเรา และเพื่อยืนยันการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะของคุณ ยกตัวอย่าง เช่น แอปพลิเคชัน on demand delivery จะแสดงการจัดส่งที่รอดำเนินการของคุณ จึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลไอดี และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบของคุณ

ข้อมูลโปรไฟล์

ข้อมูลเกี่ยวกับโปรโฟล์ FastShip ของคุณ เพื่อกำหนดลักษณะการจัดส่งของคุณ จำเป็นต้องใช้ข้อมูล เช่น การตั้งค่าการจัดส่งของคุณ ประวัติการสั่งซื้อ

ข้อมูลสัญญา

ข้อมูลที่จัดทำ และตกลงกันในสัญญา เช่น คู่สัญญา จำเป็นต้องใช้ข้อมูล กิจกรรมตามสัญญา และชื่อคู่สัญญา

ข้อมูลการจัดส่ง

ข้อมูลที่ทำให้สามารถไปรับ และจัดส่งสินค้าของคุณได้ เช่น สถานการณ์จัดส่งของคุณ จำเป็นต้องใช้ ชื่อ ที่อยู่ของคุณ เอกสารการจัดส่ง หลักฐานการจัดส่ง

ข้อมูลการเงิน

ข้อมูลที่ใช้สำหรับกระบวนการออกใบแจ้งหนี้ การเงิน และการชำระเงิน เช่น การชำระเงินหมายเลขบัญชีธนาคารที่ใช้สำหรับการชำระเงิน

ข้อมูลประจำตัว

ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวคุณ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ภาพหนังสือเดินทาง เพื่อยืนยันตัวตน

ลักษณะเฉพาะ

ข้อมูลที่เป็นเรื่องปกติหรือเกี่ยวข้องกับคูณอย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่งทำให้สามารถแยกแยะคุณออกจากบุคคลอื่นได้ เช่น ลายเซ็นของคุณเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจัดส่ง

ข้อมูลโทรคมนาคม และการสำรวจ

ข้อมูลที่สื่อสารผ่านคุณไปยังพนักงานคนใดคนหนึ่งของเรา หรือการกรอกแบบสำรวจออนไลน์ เช่น เมื่อคุณโทรเข้ามาหาฝ่ายบริการลูกค้าของเรา จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจำพวกความคิดเห็นของคุณ เมื่อมีการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

FastShip พยายามเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น และเพียงพอ แต่ไม่เกินความจำเป็น ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างล่างในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

สำหรับคุณในฐานะลูกค้า

ในการรับ และจัดส่งสินค้าของคุณ

 • การปฏิบัติตามสัญญา

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนำเข้า และส่งออกทั้งหมด

 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ภาระผูกพันตามกฎหมาย

เพื่อระบุตัวตน

 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ภาระผูกพันตามกฎหมาย
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ความยินยอม

เพื่อสนับสนุนคุณด้วยการใช้เครื่องมือของเรา

 • การปฏิบัติตามสัญญา

เพื่อให้คู่ค้าทางธุรกิจของเราให้บริการคุณ

 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ความยินยอม

เพื่อประมวลผลข้อมูลทางการเงินจากคุณ

 • การปฏิบัติตามสัญญา

เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน FastShip ของคุณรวมถึงผลิตภัณฑ์ และการบริการของเรา เช่น การจัดกิจกรรม การชิงโชค การสำรวจ

 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ความยินยอม

เพื่อให้คุณได้รับทราบข้อมูลล่าสุดที่คุณอาจสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ความยินยอม

เพื่อขยายผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา

 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ความยินยอม
 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ความยินยอม

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชนเว็บไซต์ของเรา

 • ความยินยอม

เพื่อต้อนรับคุณในฐานะลูกค้าใหม่

 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณ

 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
สำหรับคุณในฐานะคู่ค้าทางธุรกิจ

เพื่อจัดการความสัมพันธ์ของเรากับคุณ

 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อให้คุณได้ให้บริการกับเรา

 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
สำหรับคุณในฐานะผู้สมัครงาน

เพื่อตรวจสอบสิทธิของคุณ

 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อดูแลคุณในฐานะพนักงานใหม่

 • การปฏิบัติตามสัญญา

เพื่อให้คุณอยู่ในการสำรองรับสมัครงานของเรา

 • ความยินยอม
สำหรับทุกคน

เพื่อความปลอดภัยของเครือข่ายและระบบสารสนเทศของเรา

 • ภาระผูกพันตามกฎหมาย
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อปกป้องคุณ

 • ภาระผูกพันตามกฎหมาย
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จะมีการเก็บข้อมูลของคุณ ซึ่งจำเป็นสำหรับเราในการทำให้คุฯสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ เช่น ที่อยู่ IP วันที่ และระยะเวลาที่คุณเยี่ยมชม การจัดเก็บเพิ่มเติมในไฟล์บันทึกจะดำเนินการเพื่อรับรองการทำงานของเว็บไซต์ของเรา และความปลอดภัยของระบบของเรา ดังนั้น เราจึงมีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลของคุณ โดยเราจะลบข้อมูลของคุณทันทีที่ไม่จำเป็นต้องใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมอีกต่อไป

การคัดกรองการจัดส่ง

การจัดส่งจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันเนื้อหา เพื่อให้ตรงกับคำอธิบายโดยละเอียด เพื่อตรวจสอบมูลค่าของสินค้า และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้และข้อกำหนดในการขนส่งของเรา โดยเราจะทำการคัดกรองการจัดส่งทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สินค้าต้องห้ามและไม่ได้รับอนุญาตเข้าเครือข่ายของเรา หรือเพื่อตรวจจับความผิดทางอาญาหรือใช้ในทางที่ผิด เรามีผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับการประมวลผลนี้ เนื่องจากจะช่วยให้การทำงานราบรื่นและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราอย่างเนื่องเพื่อประโยชน์ของคุณ

ข้อยกเว้นในการจัดส่ง

FastShip เรามุ่งมั่นที่จะส่งมองสินค้าของคุณด้วยความระมัดระวังและไม่ล่าช้าเกินควร หากเราไม่สามารถจัดส่งสินค้าของคุณได้ พัสดุอาจถูกส่งกลับไปยังผู้จัดส่ง หรือถูกทำลาย ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขขนส่งหรือทางศุลกากรปลายทาง ตัวอย่างเช่น เมื่อไม่พบที่อยู่ เราอาจเปิดการจัดส่งของคุณเพื่อระบุที่อยู่สำหรับส่งคืน ดังนั้นเราจึงมีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลของคุณ

การคัดกรองผู้ถูกปฏิเสธการทำธุรกรรม

ผู้ถูกปฏิเสธการทำธุรกรรมคือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถูกจัดให้อยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกปฏิเสธของหน่วยงานกำกับดูแล ถูกปิดกั้นจากธุรกรรมการนำเข้าหรือส่งออก หรือถูกลงโทษโดยหน่วยงานกำกับดูแลสำหรับการกระทำที่ปิดกฎหมาย เช่น การมีส่วนร่วมในการก่อการร้าย การค้ายาเสพติด การฟอกเงิน หรือการเผยแพร่อาวุธ การจัดส่งหรือรับจากผู้ถูกปฏิเสธการทำธุรกรรมมักไม่ได้รับอนุญาต ทุกการจัดส่งของ FastShip จะถูกคัดกรองสำหรับผู้ถูกปฏิเสธการทำธุรกรรมการจัดส่งไปยังหรือรับจากฝ่ายที่ถูกปฏิเสธการทำธุรกรรมอาจถูกระงับเพื่อคัดกรองเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบว่าการขนส่งไม่ได้ถูกสั่งห้าม เพื่อความอำนวยความสะดวกในการจัดการที่ต้องจัดส่ง เราอาจขอสำเนาเอกสารเพื่อแสดงตนของคุณ

ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ FastShip และของคุณ เราจะประมวลผลข้อมูลของคุณ และเราอาจเก็บข้อมูลที่จำเป็นอย่างเคร่งครัดในระยะเวลาที่จำกัดเพื่อป้องกันไม่ให้การจัดส่งในอนาคตของคุณล่าช้าเนื่องจากกระบวนการคัดกรอง อย่างไรก็ตาม คุณมีสิทธิที่จะคัดค้านด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร

การโทรและบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์

ในบางครั้ง FastShip จะโทรหาคุณเพื่อชี้แจงหัวข้อสัญญา เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของคุณหรือเพื่อวัตถูทางการตลาด พื้นฐานทางกฎหมายคือการปฏิบัติตามสัญญา ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือการขอความยินยอม ตัวอย่างเช่น ในบางประเทศ การโทรเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดจะทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคุณเท่านั้น

หากคุณโทรหาเรา หรือเราโทรหาคุณ คุณสามารถบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์สำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่ง การฝึกอบรม และการประกันคุณภาพ เราจะประมวลผลการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ของคุณตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลและโทรคมนาคมที่บังคับใช้

ความคิดเห็นของลูกค้า

FastShip อาจมีการติดต่อกับคุณเพื่อรวบรวมความคิดเห็นและประสบการณ์ในการใช้บริการกับเราของคุณคำตอบของคุณจะช่วยให้เราปรับปรุงการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ซึ่งบางครั้งเราจ้างคู่ค้าทางธุรกิจ (outsource) เพื่อดำเนินการกระบวนการนี้ให้แก่เรา การประมวลผลจะขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายหรือตามความยินยอมของคุณ

พิธีการทางศุลกากร

เราต้องการให้แน่ใจว่าพัสดุของคุณจะมาถึงอย่างโดยเร็วที่สุดโดยอำนวยความสะดวกในกระบวนการผ่านพิธีการททางศุลกากรให้กับคุณ ในการทำเช่นนี้ คุณจำเป็นต้องจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับพิธีการทางศุลกากร เนื่องจากศุลกากรแตกต่างกันไปตามระดับประเทศ ข้อกำหนดทางกฎหมายที่แตกต่างกันจึงอาจมีผลบังคับใช้ ตัวอย่างเช่น ในบางประเทศ เจ้าหน้าที่ต้องการหมายเลขประกันสังคม บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางเพื่อเคลียร์ของที่ต้องจัดส่ง เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบศุลกากรและเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาของเรา การประมวลผลข้อมูลของคุณจึงเป็นสิ่งจำเป็นในกรณีที่เราเก็บข้อมูลของคุณสำหรับการจัดส่งในอนาคต คุณมีสิทธิคัดค้านได้ด้วยเช่นกัน

ข้อความดิจิทัล

เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างเรา เราเสนอให้คุณติดต่อเราผ่านช่องการสื่อสารของบุคคลที่สามที่คุณเลือก เช่น Facebook Line และ Fastship system(case) ระบบจะตอบสนองด้วยคำตอบตามคีย์เวิร์ด หรือส่งคำขอของคุณไปยังพนักงานในการแชทสด นี่คือวิธีที่รวดเร็วและง่ายดายในการสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์จัดส่งของคุณหรือผลิตภัณฑ์และบริการของเรา FastShip มีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารของเรา หากคุณไม่ต้องการใช้ช่องทางดังกล่าว โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางป้องกันข้อมูลของผู้ให้บริการช่องทางการสื่อสาร โปรดตรวจสอบที่เว็บไซต์ของช่องทางดังกล่าว

คุ้กกี้และไฟล์บันทึกข้อมูล

FastShip เก็บรวบรวมข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

FastShip ใช้คุกกี้ประเภทต่างๆต่อไปนี้บนเว็บไซต์

ประเภทของคุกกี้

คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง

คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ โดยช่วยในการทำงานของฟีเจอร์พื้นฐานของเว็บไซต์ เช่น ให้ท่านลงชื่อเข้าใช้ได้อย่างปลอดภัย หรือเข้าถึงพื้นที่ของเว็บไซต์ที่มีการรักษาความปลอดภัย การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว และการตั้งค่าเกี่ยวกับความยินยอม เป็นต้น ถึงแม้ว่าท่านจะเลือกได้ว่าจะกำหนดค่าคุกกี้ประเภทนี้อย่างไร เว็บไซต์อาจทำงานไม่ได้ หรือท่านอาจใช้บริการของเราไม่ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน คุกกี้ประเภทนี้จะถูกลบไปเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์ของท่าน

คุกกี้เพื่อการวัดผลการทำงานของเว็บไซต์

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราเรียนรู้ว่าท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์อย่างไร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลว่าท่านใช้และเข้าชมเว็บไซต์ในลักษณะใด เว็บเพจที่ท่านเข้าเยี่ยมชม โฆษณาตำแหน่งงานและลิงก์ใดบ้างที่ท่านคลิกดู จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมและผู้ใช้ของเว็บไซต์ อัตราการเข้าชมเว็บไซต์เพียงหน้าเดียวก่อนออกจากเว็บไซต์ (bounce rate) แหล่งที่มาของผู้เข้าเยี่ยมชม เป็นต้น
คุกกี้ประเภทนี้ช่วยเราปรับปรุงการทำงานและฟังก์ชันของเว็บไซต์ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้ประเภทนี้จะเป็นข้อมูลรวมซึ่งใช้ในการระบุตัวตนท่านไม่ได้ คุกกี้ประเภทนี้จะถูกลบไปเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์ของท่าน

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เรารับทราบตัวเลือกที่ท่านเคยเลือกไว้ เช่น ภาษาที่ต้องการ ภูมิภาค ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ซึ่งช่วยให้ท่านลงชื่อเข้าใช้ได้โดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ใหม่ในภายหลัง

คุกกี้เพื่อการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

คุกกี้ประเภทนี้ติดตามกิจกรรมออนไลน์ของท่านในเว็บไซต์ โดยช่วยให้ FastShip แสดงและนำเสนอโฆษณาที่ตรงตามความสนใจของท่านให้แก่ท่าน

คุกกี้เพื่อติดตามข้อความป๊อปอัป

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราทราบได้ว่าท่านได้อ่านแบนเนอร์เกี่ยวกับคุกกี้ของเราแล้วหรือยัง และเพื่อดำเนินการให้แน่ใจว่าแบนเนอร์ดังกล่าวจะไม่แสดงขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่ท่านได้กดปิดแบนเนอร์ดังกล่าวไปแล้ว

นอกจากนี้ ในขณะที่เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ผู้ประกอบการเลือกยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้ โดยปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อปฏิเสธคุกกี้หากต้องการ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการควรทราบว่าการปิดการทำงานหรือปฏิเสธคุกกี้บนเบราว์เซอร์อาจทำให้ท่านเข้าถึงหรือใช้บริการบนเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้ หรือการใช้เว็บไซต์อาจถูกจำกัด

โดยทั่วไปแล้ว FastShip ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเพื่อประเมินจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ วัดระดับความนิยมของส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ประกอบการและจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ FastShip วัดรูปแบบการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ประกอบการ และบริหารจัดการเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติและข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวจะไม่ถูกเปิดเผย เว้นแต่ตามหัวข้อ “การเปิดเผยหรือการโอนข้อมูล”

ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

FastShip จะรวบรวมตำแหน่งของคุณโดยตรงจากคุณเท่านั้น เรามองประสบการณ์ให้กับผู้ใช้งานที่ดีบนระบบของเราโดยการผสานรวมระบบการทำแผนที่ เช่น Google Maps นี่อาจเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามการจัดส่ง การค้นหาตำแหน่ง กรณีที่คุณเลือกที่จะเปลี่ยนเส้นทางการจัดส่งของคุณ การประมวลผลนี้อาจขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายหรือความยินยอมของคุณ

กล้องวงจรปิด CCTV

FastShip ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อควบคุมการเข้าถึงอาคาร และพื้นที่เฉพาะของเรา รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของเรา การเฝ้าระวังใช้เพื่อรับประกันสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ไปเยือน บุคคลกร และทรัพย์สินของเรา ตลอดจนการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติในคลังสินค้า ดังนั้นเราจึงมีผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยและการควบคุมการเข้าถึง ซึ่งจำเป็นสำหรับการจัดการอาคารของ FastShip

เพจโซเชียลมีเดีย

เราได้จัดเตรียมหน้าเพจของโซเซียลมีเดีย เช่น Facebook, Instagram, Tiktok หรือ Line เพื่อจัดการความสัมพันธ์ของเรากับคุณและสื่อสารกับคุณได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นเราจึงมีผลประโยชน์ที่ขอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบเพิ่มเติมที่ประกาศความเป็นส่วนตัวบนหน้าแฟนเพจโซเชียลมีเดียของเรา

จุดบริการ FastShip

คุณสามารถส่งพัสดุผ่านจุดบริการได้ จุดบริการเหล่านี้สามารถเป็นเจ้าของโดย FastShip หรือคู่ค้าทางธุรกิจซึ่งเป็นบุคคลภายนอก หากคุณเลือกที่จะดำเนินการผ่านจุดบริการ FastShip จะประมวลผลเฉพาะข้อมูลขั้นต่ำและจำเป็นอย่างเคร่งครัดเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาของเราที่มีต่อคุณ

คู่ค้าในการชำระเงิน

FastShip เสนอตัวเลือกการชำระเงินหลายแบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประสบการณ์การชำระเงินของคุณ เรารับบัตรเดบิต และบัตรเครดิตรายใหญ่ทั้งหมด รวมถึงระบบการชำระเงินออนไลน์ ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลตามมาตรฐานการประมวลผลของอุตสาหกรรมการชำระเงินเพื่อให้บริการที่คุณต้องการดำเนินการและเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาของเรา

เราเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณอย่างไร

เราเก็บข้อมูลของคุณในการรับ ขนส่ง และจัดส่งสินค้าของคุณ เราอาจรวบรวมข้อมูลของคุณโดยตรงหรือโดยอ้อม เมื่อคุณแบ่งปันข้อมูลกับเราอย่างต่อเนื่อง เช่น การสร้างบัญชี ติดต่อเรา หรือกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์หรือแบบสำรวจของเรา จะถือว่าเราได้รับข้อมูลของคุณโดยตรง ในขณะเดียวกัน เมื่อเราได้รับข้อมูลของคุณจากบุคคลภายนอก เช่น ผู้จัดส่ง จะถือว่าได้รับข้อมูลทางอ้อม ในกรณีนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้จัดหาข้อมูลในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และโอนข้อมูลมาให้เราตามกฎหมายที่บังคับใช้

เรารวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ตามสัญญาที่ตกลงกันไว้เท่านั้น และจะแบ่งปันข้อมูลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจำกัดตามวัตถุประสงค์ที่ตกลงกันเท่านั้น

ระยะเวลาที่เราจัดเก็บข้อมูล

FastShip จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตลอดระยะเวลาของสัญญา และเก็บรักษาต่อไปเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปีหลังจากนั้น เว้นแต่เมื่อกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดเป็นอย่างอื่นหรืออนุญาต

วิธีการที่เรารักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณ

FastShip ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลเป็นอย่างมาก เราได้ใช้กลยุทธ์การควบคุมนโยบาย และมาตรการต่างๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลของคุณ เรารักษามาตรการรักษาความปลอดภัยของเราไว้ภายใต้การตรวจสอบอย่างใกล้ชิด โดยการใช้การป้องกัน เช่น ไฟร์วอลล์ ระบบการบุกรุกเครือข่ายและการตรวจสอบแอปพลิเคชันตามความเหมาะสม เรารักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณโดยใช้เทคนิคนามแฝง และการเข้ารหัสเมื่อจัดเก็บและโอนถ่ายข้อมูลของคุณ เราขอรับรองว่ามีการควบคุมการเข้าถึงโดยบุคคลที่เข้มงวด

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล

คุณมีสิทธิที่จะได้รับแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลที่เราเก็บไว้ ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมวดหมู่ของข้อมูลของคุณที่เรากำลังจัดการ เช่นจุดประสงค์ ประเภทของคู่ค้าทางธุรกิจที่อาจส่งข้อมูลไปให้และสิทธิ์อื่นๆเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของคุณ เราจะให้ข้อมูลนี้แก่คุณภายในหนึ่งเดือนหลังจากมีการร้องขอ

สิทธิในการแก้ไขให้ถูกต้อง

คุณมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณ

สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมของคุณ

คุณมีสิทธิจะเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา

สิทธิในการลบ

คุณมีสิทธิในบางกรณีที่จะขอให้ลบข้อมูลของคุณ ในกรณีที่สิทธิที่จะถูกลืมของคุณถูกต้องและหากจำเป็น ข้อมูลเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับตัวคุณจะถูกเก็บไว้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ได้รับการติดต่ออีก หากคุณใช้บริการเราอีกครั้ง คุณจะได้รับการจัดการในฐานะลูกค้าใหม่

การติดต่อสอบถาม

ในกรณีที่ท่านต้องการใช้สิทธิใด ๆ ของคุณในข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของเราที่ cs@fastship.co หรือ 02-080-3999

บริษัท ฟาสต์ชิป จำกัด
1/269 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร 10210

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565
Bitnami