fbpx
 

แนวทางป้องกันส่งของไปต่างประเทศแล้วติดศุลกากร และวิธีแก้ปัญหาเมื่อติดศุลกากร

แนวทางป้องกันส่งของไปต่างประเทศแล้วติดศุลกากร และวิธีแก้ปัญหาเมื่อติดศุลกากร

บทความวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจพิธีการทางศุลกากรสำหรับการส่งพัสดุไปต่างประเทศ หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินว่าเวลาที่ส่งของไปต่างประเทศอาจจะมีปัญหาของติดที่ศุลกากร เราควรทำอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมา และในกรณีที่การส่งของไปต่างประเทศของเราเกิดติดศุลกากรขึ้นมาจริงๆ เราควรจะแก้ปัญหาอย่างไรดี ติดตามทั้งหมดได้ในบทความนี้เลยค่ะ

พิธีการทางศุลกากร คืออะไร

พิธีการทางศุลกากรคือขั้นตอนการปฏิบัติงานในการตรวจสินค้าที่ถูกส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

หรือ การตรวจสินค้าที่จะถูกนำเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายการนำเข้าและส่งออกของแต่ละประเทศ ผู้ที่รับหน้าที่ในการดูแลพิธีการนี้คือ กรมศุลกากร ซึ่งจะทำหน้าที่เหมือนเป็นประตูด่านหน้าในการตรวจสอบสินค้าขาเข้าและขาออกให้เป็นไปตามกฎหมายที่ระบุเอาไว้ของประเทศนั้นๆ อะไรสามารถนำเข้ามาในประเทศได้ อะไรสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้

ผู้ส่งออกก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อปฏิบัติ และประกาศต่างๆที่กรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกของประเทศนั้นๆกำหนดไว้ให้ครบถ้วน หากว่าปฎิบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด อาจจะส่งผลให้สินค้าที่ตั้งใจจะส่งไปยังประเทศปลายทางนั้น ติดค้างอยู่ศุลกากรขาเข้าในประเทศปลายทางได้

จุดประสงค์ของพิธีการทางศุลกากร

จุดประสงค์ของพิธีการทางศุลกากรคือการตรวจสอบการนำเข้าสินค้า และ การส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ ให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย โดยจะตรวจสอบว่า สินค้าที่จะนำเข้ามาในประเทศนั้นสามารถนำเข้าประเทศได้ตามกฎหมายของประเทศนั้นๆหรือไม่  ซึ่งผู้ที่ต้องการนำสินค้าเข้าไปจะต้องทำการรายงานต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรว่า มีสินค้าอะไรบ้าง ใครเป็นผู้ส่งออก และส่งไปที่ใด โดยการส่งออกทุกชิปเม้นท์ จะต้องจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเดินพิธีการศุลกากรขาเข้า หลักๆดังนี้

  • INVOICE
  • PACKING LIST
  • AIR WAY BILL (AWB)

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารได้ที่ Checklist เอกสารที่ต้องเตรียม ก่อนส่งของไปต่างประเทศ

วิธีป้องกันไม่ให้ส่งของไปต่างประเทศแล้วติดศุลกากร

การป้องกันเอาไว้ล่วงหน้าไม่ให้สินค้าของเราไปติดศุลกากรขาเข้าของประเทศปลายทาง เป็นวิธีที่ดีกว่าการไปแก้ปัญหาตอนที่สินค้าไปติดศุลกากรขาเข้าแล้ว และเราขอแนะนำให้คุณป้องกันเอาไว้ก่อนด้วยแนวทางดังนี้

  • หนึ่งในวิธีป้องกันการส่งของแล้วไปติดศุลกากรได้ดีที่สุดก็คือ การศึกษากฎหมายการนำเข้าของประเทศปลายทางที่คุณต้องการส่งให้ดี ว่าประเทศปลายทางนั้นๆอนุญาติให้นำเข้าสินค้ารายการนั้นๆหรือไม่ ถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาที่ศุลกากรคุณจะต้องตรวจสอบประเภทสินค้าที่คุณต้องการส่งกับกฎหมายนำเข้าสินค้าของประเทศนั้นว่าอนญาติให้นำเข้าได้หรือเปล่า และจะต้องสำแดงมูลค่า/รายการสินค้า ตามความเป็นจริง 
  • นอกจากการปฏิบัติตามกฎหมายในการนำเข้าสินค้าของประเทศปลายทางแล้ว การจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน กรอกข้อมูลอย่างละเอียดให้ครบทุกช่องโดยไม่ตกหล่นก็จะช่วยป้องกันไม่ให้สินค้าของเราไปติดที่ศุลกากรขาเข้าของประเทศปลายทางด้วย สามารถติดต่อทีมงาน FastShip เพื่อรับคำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสารสำหรับส่งสินค้าไปต่างประเทศได้เลยค่ะ

แนวทางการแก้ปัญหาเมื่อของติดศุลกากร

ในกรณีที่สินค้าที่คุณจัดส่งไปติดศุลกากรขาเข้าของประเทศปลายทาง แนวทางที่คุณสามารถปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้นได้คือ 

  1. ติดต่อผู้รับพัสดุที่อยู่ปลายทาง เพื่อแจ้งให้ผู้รับพัสดุได้ทราบว่าตอนนี้พัสดุติดค้างอยู่ที่ศุลกากร ซึ่งอาจจะทำให้การจัดส่งล่าช้า และผู้รับอาจต้องดำเนินการเคลียร์พัสดุที่ติดอยู่ ที่ศุลกากรด้วยตนเอง 
  2. ติดต่อบริษัทผู้จัดส่งเพื่อประสานงาน สำหรับการดำเนินการเคลียร์สินค้าที่ศุลกากรให้ แต่จะสามารถเคลียร์สินค้าที่ติดศุลกากรได้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศุลกากรขาเข้าของประเทศปลายทางเป็นหลัก
  3. พัสดุบางประเภท ทางผู้รับอาจจะต้องมีการจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการยืนยันตนเพื่อรับสิ่งของนั้น ควรแจ้งผู้รับให้ทราบล่วงหน้า


Bitnami