fbpx

ตรวจสอบอัตราการจัดส่งได้ง่ายเพียง 4 ขั้นตอน

1. กรอกน้ำหนักของพัสดุ (g.)

กรอกน้ำหนักตามจริงของพัสดุ แนะนำให้กรอกน้ำหนักที่วัดหลังจากแพ็คพัสดุลงกล่องเรียบร้อยแล้ว เพื่อความแม่นยำมากที่สุด โดยราคาที่ดีที่สุดของเราจะอยู่ในช่วง 20 กิโลกรัม ดังนั้นสำหรับพัสดุที่หนักมากกว่า 20 กิโลกรัมขึ้นไป แนะนำให้แยกพัสดุออกและส่งให้อยู่ในเกณฑ์ 20 กิโลกรัม

2. เลือกประเภทพัสดุ และกรอกขนาดพัสดุ

เลือกประเภทพัสดุที่ต้องการจัดส่ง
  • กล่อง
  • ซองพัสดุแบบซองพลาสติก
  • ซองกระดาษ
หลังจากนั้นกรอกขนาดด้านแต่ละด้าน กว้าง , ยาว , สูง หน่วยเป็น เซนติเมตร (cm.) เช่นเดิม เราแนะนำให้วัดขนาดหลังจากทำการแพ็คพัสดุเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ทราบราคาที่ถูกต้อง

3. เลือกประเทศปลายทาง

เลือกประเทศปลายทางของพัสดุที่ต้องการนำส่ง ซึ่งFastShip เราสามารถส่งได้ครอบคลุมกว่า 200 ประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะโซนเอเชีย ยุโรป อเมริกา หรือ แอฟริกา ก็ส่งได้

4. เปรียบเทียบราคา และ เลือกเอเจ้นท์ที่ต้องการ

เปรียบเทียบราคา ระยะเวลาการจัดส่ง และเอเจ้นท์ที่ให้บริการ หลังจากนั้นกดเลือกเอเจ้นท์ที่ต้องการใช้บริการได้ทันที ซึ่งFastShip เรามีบริการให้เลือกหลากหลายทั้ง ส่งเอกสาร (Document) ส่งพัสดุแบบด่วน (Express) และส่งแบบธรรมดา (Standard)

วิธีการคำนวณค่าขนส่ง

ตัวอย่าง

น้ำหนักที่ส่ง 10 กิโลกรัม ขนาดกล่องพัสดุ กว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร สูง 40 เซนติเมตร
กว้าง x ยาว x สูง (เซนติเมตร)/ 5,000 = 30x50x40/5,000 = 12 กิโลกรัม
น้ำหนักค่าขนส่งจะถูกคิดอยู่ที่ 12 กิโลกรัม

Tips: สามารถคำนวณค่าขนส่งด้วยตัวเองแบบง่ายๆได้ทันทีที่หน้าเว็บไซต์
Bitnami