fbpx

ส่งเอกสารไปต่างประเทศ เอกสารด่วน เอกสารสำคัญ

 

FastShip เปิดบริการใหม่ส่งเอกสารไปต่างประเทศแบบ Express ใช้เวลาเพียง 3-5 วันทำการ ให้การส่งเอกสารสำคัญ เป็นเรื่องง่าย มั่นใจได้ แถมสบายกระเป๋าด้วยอัตราค่าขนส่งสุดพิเศษ ประหยัดขึ้นกว่าเดิม พร้อมบริการ Customer Support ตอบคำถามปัญหาทุกการส่งออก

คิดจะส่งเอกสาร มองหาFastShip

เงื่อนไขการส่งเอกสารไปต่างประเทศ

  1. เอกสารที่ทำการส่งต้องเป็นกระดาษแบบแผ่น เท่านั้น หากมีการเข้ารูปเล่ม จะไม่สามารถจัดส่งได้ เช่น สำเนาพาสปอร์ต  สามารถจัดส่งได้ แต่ หนังสือพาสปอร์ต ไม่สามารถจัดส่งได้
  1. การระบุมูลค่าของเอกสาร แนะนำให้ระบุที่สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท กรณีที่ต้องการระบุมูลค่ามากกว่าที่แนะนำ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามเพิ่มเติม
  2. น้ำหนักของเอกสารรวมซองบรรจุ (ซองบรรจุภัณฑ์ของฟาสต์ชิป) ต้องหนักไม่เกิน 500 กรัม เท่านั้น ในกรณีที่น้ำหนักเอกสารรวมกับซองบรรจุภัณฑ์ของฟาสต์ชิป หนักมากกว่า 500 กรัม ขึ้นไป จะมีเจ้าหน้าที่ทำการติดต่อเพื่อแจ้งรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติม
  1. ในกรณีที่น้ำหนักเอกสารที่ฟาสต์ชิปชั่งได้ไม่ตรงตามข้อมูลที่ท่านกรอกในระบบ บริษัทจะทำการติดต่อกลับเพื่อแจ้งข้อมูลต่างๆ อาทิการเรียกเก็บค่าขนส่งเพิ่มเติม , การเปลี่ยนเอเจ้นท์ขนส่ง หรือ การยกเลิกการส่งพัสดุ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะทำการโทรยืนยันก่อนการแก้ไขรายการทุกครั้ง
  2. การรับประกันสินค้า ทางฟาสต์ชิปจะรับประกันและชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นตามมูลค่าสินค้าที่ลูกค้าระบุในวงเงินไม่เกิน 3,000 บาท*
  1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
  2. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

บรรจุภัณฑ์ที่แนะนำสำหรับการส่งเอกสารไปต่างประเทศ

    1. ซองเอกสาร / ซองจดหมาย
    2. ซองเอกสารแบบพลาสติก
    3. แฟ้มสำหรับใส่เอกสารแบบบาง

 

* หมายเหตุ : ในกรณีที่ต้องการใส่เอกสารด้วยบรรจุภัณฑ์อื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

FastShip พร้อมดูแลให้คำปรึกษาผ่านช่องทางต่อไปนี้

Bitnami