วิธีใช้งานหน้า My Shipments

วิธีใช้งานหน้า My Shipments

ท่านสามารถดูรายละเอียดสถานะของแต่ละพัสดุ (shipments) ได้ที่หน้า My Shipments

ในหน้าหลักจะแสดงรายการพัสดุที่ส่งไปแล้วพร้อมสถานะล่าสุด ท่านสามารถคลิ๊กที่รายการเพื่อดูรายละเอียดได้

Related Articles

Bitnami