fbpx
 

วิธีการเพิ่ม/ยกเลิกบัตรเครดิต

วิธีการเพิ่ม/ยกเลิกบัตรเครดิต

 

การเพิ่มบัตรเครดิตในระบบมีขั้นตอนดังนี้

 

1. เข้าสู่ระบบ คลิ๊กที่ “บัญชีของฉัน” ไปที่ “ข้อมูลส่วนตัว”

2. หน้าข้อมูลบัญชีของฉัน กรอกข้อมูลบัตรเครดิตที่ช่อง “ข้อมูลการเงิน”

2.1 ชื่อบนบัตร : ชื่อที่ปรากฎบนหน้าบัตรเครดิต
2.2 หมายเลขบัตร Card Number : หมายเลขบัตรที่ปรากฎบนหน้าบัตรเครดิต
2.3 วันที่หมดอายุ MM : เดือนที่หมดอายุ (เลข2หลัก)ํ YYYY : ปีที่หมดอายุ (ค.ศ. เลข4หลัก)
2.4 รหัสความปลอดภัย CVV : เลขที่ปรากฎบนหลังบัตรเครดิต

 

3. หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กด “เพิ่มบัตรเครดิต” จะมีข้อความขึ้น “ทำรายการเพิ่มบัตรเรียบร้อยแล้ว”การยกเลิกการผูกบัตรเครดิต

1. เข้าไปที่เมนู “ข้อมูลส่วนตัว” คลิ๊กที่รูปถังขยะบนบัตรเครดิต

2. เมื่อยกเลิกบัตรเครดิตสำเร็จ จะขึ้นแถบสีเขียว ทำรายการเรียบร้อย

Bitnami