fbpx

เฮง เฮง เฮง ต้อนรับตรุษจีน

คุณเลือกได้!

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น

เงื่อนไข

  1. เฉพาะเปิดออเดอร์บนหน้า “สร้างพัสดุ” ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 และชำระเงินภายใน เวลา 18.00น.เท่านั้น
  2. ลูกค้าที่ส่งพัสดุครบ 5,000 บาท ให้รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ เพื่อเลือกของรางวัลจากกิจกรรม (เลือกรับGift Voucher bbq plaza มูลค่า 100 บาท หรือ Gift Voucher Central มูลค่า 1,000 บาท) เลือกได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 
  3. กิจกรรมรับทันที Gift Voucher bbq plaza มูลค่า 100 บาท ของรางวัลมีจำนวนจำกัด 10 รางวัลเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่ส่งครบก่อน มีสิทธิ์ก่อน
  4. กิจกรรมลุ้นรับ Gift Voucher Central มูลค่า 1,000 บาท– ทำการสุ่มจับฉลากผู้โชคดี วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564- ประกาศผลผู้โชคดี วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
  5. ผู้ส่งพัสดุผ่านหน้า FBA, eBay feed , etsy feed ,ShopNShip ไม่เข้าร่วมรายการ
  6. บริษัทจะติดต่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลภายใน 15 วัน ทำการ หลังจากสิ้นสุดโปรโมชั่น หากติดต่อไม่ได้ ถือว่าสละสิทธิ์
  7. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอย่างอื่นได้
  8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
  9.  เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
Bitnami