fbpx
 

ทำความรู้จักกับ Harmonized System หรือ HS CODE คืออะไร

ทำความรู้จักกับ Harmonized System หรือ HS CODE คืออะไร

Harmonized System (HS CODE) หรือ พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ เป็นระบบการจำแนกประเภทสินค้า เพื่อใช้แทนความหมายของสินค้าในแต่ละประเภท และใช้ในการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีนำเข้าส่งออกระหว่างประเทศ

เนื่องจากแต่ละประเทศมีสินค้าที่หลากหลาย และมีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน เพื่อกำหนดให้เข้าใจตรงกันเป็นระดับสากลที่เกี่ยวกับประเภทและชนิดสินค้านั้น จึงจำเป็นที่จะต้องใช้การระบุสินค้าตามระบบฮาร์โมไนซ์ที่สากลยอมรับ ซึ่งสามารถจำแนกประเภทสิ่งของต่างๆ ได้ออกเป็น 21 หมวด 97 ตอน และกว่า 5,000 ประเภทพิกัด ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ในเว็บไซต์ กรมศุลกากร

แล้ว HS Code ดูอย่างไร?

Harmonized System

โดยจะเป็นการกำหนดตัวเลขทั้งหมด 11 หลัก โดย 6 หลัก แรกจะเป็นเลขที่กำหนดขึ้นโดยองค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization : WCO) ระบบการจำแนกชนิดสินค้าได้รับการยอมรับจากประเทศภาคีสมาชิกของ องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) เพื่อนำไปใช้เป็นสากลในทางการค้า และ 2 หลักถัดมาจะเป็นการแสดงพิกัดฮาร์โมไนซ์อาเซียน (CEPT Code) ส่วนเลข 3 หลักหลังนั้นจะเป็นรหัสสถิติที่กำหนดโดยแต่ละประเทศนั่นเอง

ตัวอย่างเช่น 6403.12.00 (รองเท้าสกี) 6209.20.30 (เชิ้ต เสื้อกางเกงชุดนอนเข้าชุดกัน)

แล้ว Harmonized System สำคัญอย่างไร?

1.ใช้ในการกำหนดอัตราภาษีทั้งขาเข้าและขาออก แต่ในประเทศไทยส่วนใหญ่ส่งออกจะไม่ค่อยเสียภาษี ส่วนมากจะเสียภาษีนำเข้ากันมากกว่า แท้จริงแล้ว ภาษีนำเข้าส่งออก คำนวณจากอะไร ใครเป็นคนเสียกันแน่

2.หากกำหนด HS CODE ได้ตรงและถูกต้องแล้ว นอกจากจะทำให้เรารู้ประเภท หรือหมวดหมู่สินค้าของสินค้าเพื่อใช้ในการคำนวณค่าการจัดเก็บภาษีแล้ว ยังสามารถนำไปใช้เพื่อขอสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรเพื่อลดหย่อนภาษี FTA ระหว่างประเทศได้

3.ทำให้เราสามารถคำนวณค่าภาษีได้อย่างถูกต้อง เพื่อที่จะได้คำนวณภาษีเข้ากับต้นทุนเพื่อป้องกันการขาดทุนในการซื้อขายของไปยังต่างประเทศนั่นเอง สำคัญกับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อย่างมาก แต่ละประเทศก็จะมีขั้นต่ำในการเสียภาษีนำเข้าที่ไม่เหมือนกันอีกด้วย แล้วแต่ละประเทศมีขั้นต่ำในการเสียภาษีเท่าไรBitnami