fbpx
 

รายละเอียด IOSS number และขั้นตอนส่งของระบบ Feed

การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มของสหภาพยุโรป • การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศสมาชิกอียู มีผลทำให้สินค้าทั้งหมดจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าไรก็ตาม โดยจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราที่กำหนดในประเทศปลายทางที่จะนำเข้าประเทศ

 

 • สำหรับสินค้าอีคอมเมิร์ซที่มีมูลค่าไม่เกิน 150 ยูโร สหภาพยุโรปได้แนะนำทางเลือกอย่างระบบ IOSS เพื่อดำเนินพิธีการศุลกากรให้กับสินค้า ซึ่งจะอนุญาตให้ผู้ขายหรือตลาดออนไลน์เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่จุดขาย และส่งภาษีมูลค่าเพิ่มไปให้เจ้าหน้าที่ได้โดยตรง
ประเทศในสหภาพยุโรป ได้แก่ Germany ,Belgium ,France ,Austria ,Netherlands ,Spain ,Sweden ,Finland ,Italy ,Ireland ,Poland ,Denmark ,Bulgaria ,Estonia ,Hungary ,Greece ,Romania ,Lithuania ,Luxembourg ,Malta ,Czech Republic ,Slovenia ,Slovakia ,Latvia ,Croatia ,Cyprus ,PortugalIOSS กับขั้นตอนการส่งพัสดุด้วยระบบ Feedการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มของสหภาพยุโรป • การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศสมาชิกอียู มีผลทำให้สินค้าทั้งหมดจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าไรก็ตาม โดยจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราที่กำหนดในประเทศปลายทางที่จะนำเข้าประเทศ

 

 • สำหรับสินค้าอีคอมเมิร์ซที่มีมูลค่าไม่เกิน 150 ยูโร สหภาพยุโรปได้แนะนำทางเลือกอย่างระบบ IOSS เพื่อดำเนินพิธีการศุลกากรให้กับสินค้า ซึ่งจะอนุญาตให้ผู้ขายหรือตลาดออนไลน์เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่จุดขาย และส่งภาษีมูลค่าเพิ่มไปให้เจ้าหน้าที่ได้โดยตรง
ประเทศในสหภาพยุโรป ได้แก่ Germany ,Belgium ,France ,Austria ,Netherlands ,Spain ,Sweden ,Finland ,Italy ,Ireland ,Poland ,Denmark ,Bulgaria ,Estonia ,Hungary ,Greece ,Romania ,Lithuania ,Luxembourg ,Malta ,Czech Republic ,Slovenia ,Slovakia ,Latvia ,Croatia ,Cyprus ,PortugalIOSS กับขั้นตอนการส่งพัสดุด้วยระบบ FeedeBay Feedเชื่อมต่อกับ eBay account

 

1.สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ >> คลิ๊กที่ “บัญชีของฉัน” เลือก Marketplaces

2.เลือกประเทศของ Marketplaces >> ใส่ชื่อร้านค้า >> คลิ๊กเพิ่มช่องทางใหม่

3. ระบบจะส่งไปที่เว็บไซต์อีเบย์ ให้ทำการล๊อคอินเข้าสู่ระบบ
4. คลิ๊ก “ I agree ” เพื่ออนุญาตให้ FastShip เชื่อมต่อระบบกับอีเบย์เริ่มต้นส่งพัสดุด้วยเมนู eBay Feed

 

1.คลิ๊กที่ “สร้างพัสดุอัตโนมัติ” แล้วเลือก eBay Order Feed

เลือก ebay (new) หลังจากนั้นคลิ๊กที่ “Sync from eBay” จะใช้ระยะเวลาสักครู่ เพื่อทำการดึงข้อมูล หลังจากดึงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถกด “Create” เพื่อเริ่มทำการสร้างพัสดุได้ทันที

** ในกรณีที่ลูกค้ากด “Create” เพื่อสร้างพัสดุไปแล้ว หากดำเนินการลบรายการจะไม่สามารถย้อน หรือดึงรายการใหม่ได้

2. ระบบจะทำการดึงข้อมูลออเดอร์เข้ามาในหน้าสร้างพัสดุ
      • กรอกน้ำหนักพัสดุ
      • เลือกบรรจุภัณฑ์ และ กรอกขนาดพัสดุ
      • เลือกวิธีการจัดส่ง
      • ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลให้ถูกต้อง สามารถแก้ไขข้อมูลรายละเอียดที่อยู่ผู้รับได้ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) **ระบบจะดึงหมายเลข IOSS มาใส่ให้อัตโนมัติ 
      • กด “สร้างพัสดุ” ระบบจะทำการย้ายข้อมูลไปที่ “พัสดุรอส่ง”
3. หน้าพัสดุรอส่ง
     • แสดงรายการที่นำเข้ามาจาก ebay
     • เลือกวิธีการเข้ารับพัสดุ / ดรอปออฟ
     • สรุปรายการจัดส่งพัสดุและการชำระเงิน


Etsy Feedเชื่อมต่อกับ Etsy account

 

1.สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ >> คลิ๊กที่ “บัญชีของฉัน” เลือก Marketplaces

2.เลือก “Etsy” >> คลิ๊กที่ “เพิ่มช่องทางใหม่”

3. ระบบจะส่งไปที่เว็บไซต์Etsy ให้ทำการล๊อคอินเข้าสู่ระบบ
4. คลิ๊ก “Allow Access” เพื่ออนุญาตให้ FastShip เชื่อมต่อระบบกับEtsyเริ่มต้นส่งพัสดุด้วยเมนู Etsy Feed

 

1.คลิ๊กที่ “สร้างพัสดุอัตโนมัติ” แล้วเลือก Etsy Order Feed

เลือก Etsy หลังจากนั้นคลิ๊กที่ “Sync from Etsy” จะใช้ระยะเวลาสักครู่ เพื่อทำการดึงข้อมูล หลังจากดึงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถกด “Create” เพื่อเริ่มทำการสร้างพัสดุได้ทันที

** ในกรณีที่ลูกค้ากด “Create” เพื่อสร้างพัสดุไปแล้ว หากดำเนินการลบรายการจะไม่สามารถย้อน หรือดึงรายการใหม่ได้

2. ระบบจะทำการดึงข้อมูลออเดอร์เข้ามาในหน้าสร้างพัสดุ
      • กรอกน้ำหนักพัสดุ
      • เลือกบรรจุภัณฑ์ และ กรอกขนาดพัสดุ
      • เลือกวิธีการจัดส่ง
      • ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลให้ถูกต้อง สามารถแก้ไขข้อมูลรายละเอียดที่อยู่ผู้รับได้ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
      • ผู้ส่งต้องนำหมายเลข IOSS ที่ได้รับจาก Etsy มาใส่ในช่องที่กำหนดเอง โดยดูหมายเลข IOSS ได้ที่เว็บไซต์ Etsy หน้า Order&Shipment 
      • กด “สร้างพัสดุ” ระบบจะทำการย้ายข้อมูลไปที่ “พัสดุรอส่ง”
3. หน้าพัสดุรอส่ง
     • แสดงรายการที่นำเข้ามาจาก Etsy
     • เลือกวิธีการเข้ารับพัสดุ / ดรอปออฟ
     • สรุปรายการจัดส่งพัสดุและการชำระเงิน


eBay Feedเชื่อมต่อกับ eBay account

 

1.สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ >> คลิ๊กที่ “บัญชีของฉัน” เลือก Marketplaces

2.เลือกประเทศของ Marketplaces >> ใส่ชื่อร้านค้า >> คลิ๊กเพิ่มช่องทางใหม่

3. ระบบจะส่งไปที่เว็บไซต์อีเบย์ ให้ทำการล๊อคอินเข้าสู่ระบบ
4. คลิ๊ก “ I agree ” เพื่ออนุญาตให้ FastShip เชื่อมต่อระบบกับอีเบย์เริ่มต้นส่งพัสดุด้วยเมนู eBay Feed

 

1.คลิ๊กที่ “สร้างพัสดุอัตโนมัติ” แล้วเลือก eBay Order Feed

เลือก ebay (new) หลังจากนั้นคลิ๊กที่ “Sync from eBay” จะใช้ระยะเวลาสักครู่ เพื่อทำการดึงข้อมูล หลังจากดึงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถกด “Create” เพื่อเริ่มทำการสร้างพัสดุได้ทันที

** ในกรณีที่ลูกค้ากด “Create” เพื่อสร้างพัสดุไปแล้ว หากดำเนินการลบรายการจะไม่สามารถย้อน หรือดึงรายการใหม่ได้

2. ระบบจะทำการดึงข้อมูลออเดอร์เข้ามาในหน้าสร้างพัสดุ
      • กรอกน้ำหนักพัสดุ
      • เลือกบรรจุภัณฑ์ และ กรอกขนาดพัสดุ
      • เลือกวิธีการจัดส่ง
      • ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลให้ถูกต้อง สามารถแก้ไขข้อมูลรายละเอียดที่อยู่ผู้รับได้ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) **ระบบจะดึงหมายเลข IOSS มาใส่ให้อัตโนมัติ 
      • กด “สร้างพัสดุ” ระบบจะทำการย้ายข้อมูลไปที่ “พัสดุรอส่ง”
3. หน้าพัสดุรอส่ง
     • แสดงรายการที่นำเข้ามาจาก ebay
     • เลือกวิธีการเข้ารับพัสดุ / ดรอปออฟ
     • สรุปรายการจัดส่งพัสดุและการชำระเงิน


Etsy Feedเชื่อมต่อกับ Etsy account

 

1.สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ >> คลิ๊กที่ “บัญชีของฉัน” เลือก Marketplaces

2.เลือก “Etsy” >> คลิ๊กที่ “เพิ่มช่องทางใหม่”

3. ระบบจะส่งไปที่เว็บไซต์Etsy ให้ทำการล๊อคอินเข้าสู่ระบบ
4. คลิ๊ก “Allow Access” เพื่ออนุญาตให้ FastShip เชื่อมต่อระบบกับEtsyเริ่มต้นส่งพัสดุด้วยเมนู Etsy Feed

 

1.คลิ๊กที่ “สร้างพัสดุอัตโนมัติ” แล้วเลือก Etsy Order Feed

เลือก Etsy หลังจากนั้นคลิ๊กที่ “Sync from Etsy” จะใช้ระยะเวลาสักครู่ เพื่อทำการดึงข้อมูล หลังจากดึงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถกด “Create” เพื่อเริ่มทำการสร้างพัสดุได้ทันที

** ในกรณีที่ลูกค้ากด “Create” เพื่อสร้างพัสดุไปแล้ว หากดำเนินการลบรายการจะไม่สามารถย้อน หรือดึงรายการใหม่ได้

2. ระบบจะทำการดึงข้อมูลออเดอร์เข้ามาในหน้าสร้างพัสดุ
      • กรอกน้ำหนักพัสดุ
      • เลือกบรรจุภัณฑ์ และ กรอกขนาดพัสดุ
      • เลือกวิธีการจัดส่ง
      • ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลให้ถูกต้อง สามารถแก้ไขข้อมูลรายละเอียดที่อยู่ผู้รับได้ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
      • ผู้ส่งต้องนำหมายเลข IOSS ที่ได้รับจาก Etsy มาใส่ในช่องที่กำหนดเอง โดยดูหมายเลข IOSS ได้ที่เว็บไซต์ Etsy หน้า Order&Shipment 
      • กด “สร้างพัสดุ” ระบบจะทำการย้ายข้อมูลไปที่ “พัสดุรอส่ง”
3. หน้าพัสดุรอส่ง
     • แสดงรายการที่นำเข้ามาจาก Etsy
     • เลือกวิธีการเข้ารับพัสดุ / ดรอปออฟ
     • สรุปรายการจัดส่งพัสดุและการชำระเงิน


Bitnami