fbpx
 

ส่งพัสดุไปเกาหลีใต้ ต้องเตรียมอะไรบ้างส่งพัสดุไปเกาหลีใต้ง่ายๆ ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก กับ Fastship Express เพียงมีข้อมูลเหล่านี้ก็ส่งได้ทันที ไม่ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม

หากไม่ดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้เกิดความล่าช้าทางศุลกากร และ/หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

การส่งพัสดุไปเกาหลีนั้น ทางศุลกากรได้ประกาศว่าจะต้องใช้รหัสศุลกากรส่วนบุคคล (PCCC) แทนหมายเลขทะเบียนผู้มีถิ่นที่อยู่ (RRN)

เมื่อมีการส่งพัสดุไปเกาหลี ผู้รับปลายทางจำเป็นต้องสร้างรหัสศุลกากรส่วนบุคคล (PCCC)

หากไม่ดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้เกิดความล่าช้าทางศุลกากร และ/หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมผู้รับพัสดุปลายทาง จะต้องระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ดังนี้

  • ชื่อ-นามสกุลของผู้รับพัสดุ (ในกรณีเป็นคนเกาหลีใต้ ต้องมีเลขที่บัตรประชาชน หรือ ID Card number , หากเป็นชาวต่างชาติที่อาศัยในเกาหลีใต้ ต้องมีเลขพาสปอร์ต หรือ Passport ID Number)
  • เบอร์โทรศัพท์
  • ที่อยู่สำหรับการจัดส่งพัสดุ

หมายเหตุ: หลังจากลูกค้าทำรายการแล้ว ทางบริษัทอาจมีการร้องขอชื่อผู้รับพัสดุปลายทางที่เป็นภาษาเกาหลีเพิ่มเติม (ถ้ามี)NB ต้องเป็นภาษาเกาหลีเท่านั้น โดยอ้างอิงถึงรายละเอียดใบรับรอง

การรับ PCCC จะได้รับ ภายใน 1-2 วันทำการ โดยส่งอีเมล์ หรือแฟกซ์ไปยังสำนักศุลกากรหลักของเขตปกครองที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ที่กำหนดไว้

*สำหรับชาวต่างชาติ จะได้รับหมายเลขผ่านหนังสือเดินทาง

มาดูของ ต้องห้าม ข้อควรระวังสินค้าไหนส่งได้ไม่ได้

ส่งได้  • สินค้าประเภทเครื่องสำอางค์
  • สินค้าประเภทอาหารเสริม (ผู้รับปลายทางเป็นชาวเกาหลีใต้เท่านั้น)
  • อาหารแห้งที่ปรุงสุกแล้ว

 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ส่งไม่ได้  • สินค้าแบรนด์เนม
  • สินค้าที่มีมูลค่าสูง
  • เมล็ดพันธุ์พืช

 

รายละเอียดเพิ่มเติมของที่ส่งไม่ได้ส่งของไปเกาหลีใต้โดนภาษีไหม ต้องเสียเงินเท่าไร มาดูกัน ?

การส่งของจากประเทศไทยออกสู่ต่างประเทศจะไม่เสียภาษี แต่เมื่อสินค้าเราไปถึงประเทศปลายทาง ถ้าเกินเกณฑ์ที่แต่ละประเทศนั้นๆกำหนด คุณจำเป็นต้องเสียภาษีตามกฏหมาย โดยเกณฑ์ขั้นต่ำจะเรียกว่า Deminimis ในประเทศเกาหลีใต้จะอยู่ที่ 150 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 4,800 บาท

*หมายเหตุ : การเรียกเก็บภาษีปลายทาง จะขึ้นอยู่กับมูลค่าของสินค้า และ กฎหมายศุลกากรของประเทศปลายทาง

FS-Korea-final-tax

RNNเป็นตัวเลข 13 หลัก ที่ออกให้แก่ผู้พักอาศัยในประเทศเกาหลี ซึ่งคล้ายกับหมายเลขประจำตัวประชาชน และมีการใช้อย่างกว้างขวางเพื่อจุดประสงค์ในการระบุตัวตนออนไลน์

PCCCประกอบด้วยเลข 12 หลัก เริ่มต้นด้วยอักษร P (เช่น P123123123123) และออกโดย KCS ให้กับผู้ที่วางแผนที่จะจัดส่งของใช้ส่วนตัวเข้าหรือออกจากเกาหลี

ประชาชนเกาหลี สามารถสร้าง PCCC ได้ทันทีผ่านเว็บไซต์
คลิก

Related Articles

Bitnami