fbpx
 

เข้ารับพัสดุที่บ้าน วิธีรวมกล่องพัสดุ

จะส่งของไปต่างประเทศ แต่มีพัสดุมีหลายกล่อง จะเลือกวิธีการเข้ารับอย่างไรดี?FastShip ให้ลูกค้าสะดวก ง่าย และประหยัดมากขึ้น กับการเข้ารับพัสดุแบบรวมกล่อง นั้นก็คือ การนำพัสดุกล่องเล็กๆทั้งหลาย มาใส่รวมไว้ในกล่องใหญ่ แล้วส่งมาในครั้งเดียว นอกจากจะมั่นใจได้ว่าพัสดุไม่ตกหล่น สูญหายแล้ว ยังทำให้พัสดุถูกส่งมาถึง FastShip อย่างรวดเร็วครบถ้วนพร้อมๆกันอีกด้วย ที่สำคัญราคาถูกกว่าให้เข้ารับแบบแยกหลายกล่องนะ!

1. เลือกวิธีการเข้ารับแบบรวมกล่อง

เมื่อเลือกการเข้ารับแบบรวมกล่อง Kerry Express จะทำการเข้ารับพัสดุ ภายใน 1- 3 วันทำการ2. หลังจากกด “ยืนยัน” และ “ชำระเงิน” ให้พิมพ์ใบปะหน้าพัสดุ3. นำใบปะหน้าพัสดุ แปะลงบนกล่อง

ใบปะหน้าจะมี 2 แบบ  และต้องทำการแปะให้ถูกต้อง และครบทุกกล่อง เพื่อป้องกันพัสดุสูญหาย ดังนี้

1.ใบปะหน้าพัสดุ สำหรับติด กล่องใหญ่ (กล่องที่ใส่พัสดุชิ้นต่างๆไว้ด้านในแล้ว)

จะมีโลโก้ Kerry และหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วย “FASTxxxxxxxxx”

สำหรับใช้ในการติดตามว่าพัสดุถูกส่งมาที่FastShip แล้วหรือยัง2.ใบปะหน้าพัสดุ สำหรับติด กล่องเล็ก แต่ละกล่อง

จะมีเลขขึ้นด้วย “152xxxxxxxxxxxx” เป็นใบที่ใช้สำหรับแปะลงกล่องพัสดุชิ้นเล็ก

ซึ่งต้องติดให้ครบทุกกล่อง ก่อนนำพัสดุทั้งหมดใส่ลงไปรวมในกล่องใหญ่

หมายเหตุ : หากเลือกการเข้ารับแบบรวมกล่อง ท่านจะต้องนำพัสดุชิ้นเล็กทั้งหมดแพ็ครวมลงในกล่องพัสดุขนาดใหญ่ และติดใบปะหน้าให้ถูกต้องเท่านั้น หากไม่ทำตามคำแนะนำ บริษัทอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และหากพัสดุสูญหาย บริษัทจะไม่ทำการรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น Bitnami