fbpx
 

วิธีการรวมกล่องพัสดุ สำหรับการเข้ารับ

มีพัสดุหลายกล่อง เลือกวิธีการเข้ารับอย่างไร?FastShip ให้ลูกค้าสะดวก และประหยัดมากขึ้น กับการเข้ารับพัสดุแบบรวมกล่องเดียว1. รวม 1 กล่อง ให้ Fastship ไปรับ (ภายใน 1-3 วันทำการ)

เลือกการเข้ารับพัสดุ “รวม 1 กล่อง ให้ FastShip เข้ารับ (1-3 วันทำการ)”2. หลังจากกด “ยืนยัน” และ “ชำระเงิน” ให้พิมพ์ใบปะหน้าพัสดุ3. ใบปะหน้าพัสดุ จะมี 2 แบบ

1.ใบปะหน้าพัสดุ สำหรับติด กล่องใหญ่2.ใบปะหน้าพัสดุ สำหรับติด กล่องเล็ก แต่ละกล่อง

4. หลังจากปริ้นแล้ว ให้ทำการติดลงบนกล่องพัสดุการเข้ารับพัสดุจะใช้ระยะเวลา 1-3 วันทำการ

 

หมายเหตุ
ระยะเวลาการเข้ารับอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ณ ปัจจุบันBitnami