fbpx
 

การรับประกันพัสดุ

การรับประกันพัสดุ

 

การเคลมประกันการขนส่ง

 

ในกรณีสินค้าเสียหาย

ผู้รับสินค้าต้องทำการติดต่อ Shipping Agent(ปลายทาง) หรือ FastShip  ภายใน 7 วันหลังจากวันที่รับสินค้า ไปถึงปลายทางเรียบร้อยแล้ว และพบว่าสินค้าเกิดความเสียหาย โดยให้ทำการถ่ายรูปพัสดุที่เกิดความเสียหาย รวมถึงหน้า airway bill (ใบปะหน้า)

ในกรณีสินค้าสูญหาย

ทาง FastShip จะรับประกันและชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นตามมูลค่าสินค้าที่ลูกค้าระบุในวงเงินไม่เกิน 2,000 บาท*

*เฉพาะพัสดุแบบส่งด่วนเท่านั้น

Agent สินค้าสูญหาย สินค้าเสียหาย การรับประกัน
FS Express สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท
Aramex สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท
SF Express สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท
SF Standard ไม่มีการรับประกันสินค้า
Parcel Direct สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
Fedex Smartpost สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
FastShip E-Packet สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
FastShip Standard ไม่มีการรับประกันสินค้า
Thailandpost ePACKET สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
EMS World สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
GlobalMail Registered สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
GlobalMail Non-Registered ไม่มีการรับประกันสินค้า
Bitnami