fbpx
 

ส่งของต่างประเทศ แบบมีประกัน

การรับประกันพัสดุ

 

การเคลมประกันการขนส่ง

 

ในกรณีสินค้าเสียหาย

ผู้รับสินค้าต้องทำการติดต่อ Shipping Agent(ปลายทาง) หรือ FastShip  ภายใน 7 วันหลังจากวันที่รับสินค้า ไปถึงปลายทางเรียบร้อยแล้ว และพบว่าสินค้าเกิดความเสียหาย โดยให้ทำการถ่ายรูปพัสดุที่เกิดความเสียหาย รวมถึงหน้า airway bill (ใบปะหน้า)

ในกรณีสินค้าสูญหาย

ทาง FastShip จะรับประกันและชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นตามมูลค่าสินค้าที่ลูกค้าระบุในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท*

*เฉพาะพัสดุแบบส่งด่วนเท่านั้นService
Level

Service Type

สินค้าสูญหาย

สินค้าเสียหาย

การรับประกัน

Express
Service

FastShip Express โลโก้สีน้ำตาล

สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท
FastShip Express โลโก้สีเหลืองส้ม

สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท
FastShip Express โลโก้สีฟ้า

สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท
FastShip Express โลโก้สีเหลืองตัวหนังสือดำ (Taiwan Only)

สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท
FastShip Express โลโก้สีเขียว

สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท
FastShip Extra

สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท
FedEx Express

สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท
FedEx Document

สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท
FedEx Connect Plus

สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท
FastShip for food US

สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท
FastShip for food EU

สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท
SF Express

สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท
Aramex

สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท

Standard
Service

 

USPS

สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
FedEx Smart Post

สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
Thaipost Epacket

สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
Thaipost EMS World

สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
Fastship Registered Mail

สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
Fastship EMS

สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
Fastship Direct US

สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
Fastship Direct AU

สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท

Special

Service

FastShip by truck China

สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
FastShip CLMV

สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
Bitnami