วิธีใช้งานหน้า My Pickup

วิธีใช้งานหน้า My Pickup

หลังจากที่ท่านสร้างใบรับสินค้าแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบสถานะและรายละเอียดได้ที่หน้า My Pickup ซึ่งมีวิธีการใช้งานดังนี้

ที่หน้าหลักจะมีรายการของใบรับของ ท่านสามารถคลิ๊กที่เลข Pick ID เพื่อดูรายละเอียด หรือ เลือก filter เฉพาะสถานะที่ต้องการ

เมื่อคลิ๊กที่เลขใบรับ ระบบจะไปที่หน้ารายละเอียด ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดพัสดุ หรือ พิมพ์ไบรับและ label ได้อีกครั้ง

 

 

Related Articles

Bitnami