ติดตาม TRACKING พัสดุ

หลังจากที่พัสดุส่งออกไปแล้ว จะมี email ยืนยันพร้อมกับเลข tracking number ผู้ส่งสามารถนำไป track ผ่านเว็บไซต์ผู้ให้บริการขนส่งได้ทันที หรือใช้บริการเว็บไซต์ดังนี้
https://app.fastship.co/track
http://www.track-trace.com/
https://www.aftership.com/

Bitnami