fbpx
 

คำนวณค่าขนส่ง เช็คราคาส่งของไปต่างประเทศ

วิธีการคำนวณค่าขนส่ง

หากพัสดุที่ต้องการส่งมีขนาด หรือปริมาตรกล่องที่ใหญ่ แต่มีน้ำหนักเบา ค่าขนส่งอาจถูกคำนวณน้ำหนักตามปริมาตร(volumetric weight)
ตามคำอธิบายด้านล่างดังนี้

ตัวอย่าง

น้ำหนักที่ส่ง 10 กิโลกรัม ขนาดกล่องพัสดุ กว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร สูง 40 เซนติเมตร
กว้าง x ยาว x สูง (เซนติเมตร)/ 5,000 = 30x50x40/5,000 = 12 กิโลกรัม
น้ำหนักค่าขนส่งจะถูกคิดอยู่ที่ 12 กิโลกรัม

Tips: สามารถคำนวณค่าขนส่งด้วยตัวเองแบบง่ายๆได้ทันทีที่หน้าเว็บไซต์

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการส่งพัสดุ คลิ๊ก

Bitnami