ค่าใช้จ่ายในการส่งพัสดุ

การส่งพัสดุไปต่างประเทศกับ FastShip จะมีค่าใช้จ่ายดังนี้

1. ค่าบริการรับพัสดุในประเทศ
ลูกค้าสามารถนำส่งพัสดุไปต่างประเทศกับเรา โดยนำส่งพัสดุมาให้เราผ่านช่องทางต่างๆที่ให้บริการดังนี้

ช่องทาง ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ
นำส่งผ่านจุดรับพัสดุ (Drop Off)
1. นำส่งทีโกดังของ FastShip
1/269 ซอยแจ้งวัฒนะ14 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ไม่มีค่าใช้จ่าย วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 09.00-18.00 น.
2. นำส่งผ่านจุด Drop เคาน์เตอร์ SKYBOX ณ สถานีรถไฟฟ้า BTS (ทั้ง 7 สถานี) ไม่มีค่าใช้จ่าย
3. นำส่งผ่านจุด Drop เคาน์เตอร์ ไปรษณีย์ไทย (เฉพาะสาขาที่ให้บริการ Drop Off) คิดตามน้ำหนักพัสดุ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30น.
เสาร์(ครึ่งวัน) เวลา 8.30-12.00น.
บริการเข้าไปรับพัสดุที่บ้าน (Pick up Service)
4. ให้เข้าไปรับที่บ้าน
4.1 ค่าขนส่งไปต่างประเทศ เกิน 2,000 บาท ฟรี เฉพาะเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(บางพื้นที่)
4.2 ค่าขนส่งไปต่างประเทศ ไม่เกิน > 2,000 บาท 200 บาท

2. ค่าขนส่งระหว่างประเทศ
ค่าขนส่งระหว่างประเทศ จะขึ้นอยู่กับ
– ประเภทการจัดส่ง (Express / Standard / Economy)
– บริษัทผู้ให้บริการขนส่งที่ลูกค้าเลือก
– น้ำหนัก และ ขนาดของสินค้ารวมบรรจุภัณฑ์
– ประเทศปลายทาง

3. ค่าบริการแพ็คสินค้า
หากสินค้าอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สมบูรณ์พร้อมส่งตามข้อกำหนด ทาง FastShip จะทำการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังนี้

รายการ ราคา
การแพ็คสินค้าลงในกล่อง กล่องละ 100 บาท
การแพ็คสินค้าลงในซองพลาสติก ซองละ 20 บาท
การพิมพ์และติด Shipping Label แผ่นละ 5 บาท

ยกตัวอย่าง เช่น หากมีการแพ็คสินค้าใส่กล่อง และติด Shipping Label จะมีค่าบริการ 105 บาท (100 + 5)

Bitnami