fbpx
 

ส่งพัสดุหลายกล่อง Multiple ShipmentMultiple Shipmentฟีเจอร์ใหม่! สำหรับผู้ที่ต้องการจัดส่งพัสดุแบบแยกชิ้นส่งหลายกล่องไปหาผู้รับปลายทางคนเดียวกัน หรือจัดส่งพัสดุหลายกล่องรวมกันใน 1 แอร์เวย์บิล ที่สำคัญติดตามพัสดุได้ง่ายมากขึ้นเพราะเช็คสถานะได้ใน 1 หมายเลขแทร็คกิ้ง สะดวก รวดเร็ว เหมาะกับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์และลูกค้าทั่วไปข้อดีของการส่งแบบ Multiple ShipmentMultiple Shipmentฟีเจอร์ใหม่! สำหรับผู้ที่ต้องการจัดส่งพัสดุแบบแยกชิ้นส่งหลายกล่องไปหาผู้รับปลายทางคนเดียวกัน หรือจัดส่งพัสดุหลายกล่องรวมกันใน 1 แอร์เวย์บิล ที่สำคัญติดตามพัสดุได้ง่ายมากขึ้นเพราะเช็คสถานะได้ใน 1 หมายเลขแทร็คกิ้ง สะดวก รวดเร็ว เหมาะกับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์และลูกค้าทั่วไปข้อดีของการส่งแบบ Multiple ShipmentFS-Multiple-Shipment-icon1


✓ ส่งพัสดุหลายกล่องได้ใน 1 แอร์เวย์บิล

หมดปัญหาพัสดุมีขนาดใหญ่และเกินมาตรฐานการจัดส่ง แบ่งกล่องได้ตามต้องการ

FS-Multiple-Shipment-icon2


✓ เช็คสถานะง่าย ในแทร็คกิ้งเดียว

จะส่งกี่กล่องก็เช็คสถานะได้ด้วยเลขเดียว ไม่ต้องวุ่นวายคอยตามหลายๆแทร็คกิ้ง ลดปัญหาพัสดุหาย

FS-Multiple-Shipment-icon1


✓ ส่งพัสดุหลายกล่องได้ใน 1 แอร์เวย์บิล

หมดปัญหาพัสดุมีขนาดใหญ่และเกินมาตรฐานการจัดส่ง แบ่งกล่องได้ตามต้องการFS-Multiple-Shipment-icon2


✓ เช็คสถานะง่าย ในแทร็คกิ้งเดียว

จะส่งกี่กล่องก็เช็คสถานะได้ด้วยเลขเดียว ไม่ต้องวุ่นวายคอยตามหลายๆแทร็คกิ้ง ลดปัญหาพัสดุหายวิธีการคำนวนราคาค่าขนส่งวิธีการคำนวนราคาค่าขนส่ง มีขั้นตอนการคำนวนเหมือนกับการส่งพัสดุแบบปกติ โดยคำนวนจากน้ำหนักตามปกติของพัสดุ (actual weight) เปรียบเทียบ กับ น้ำหนักตามปริมาตร(volumetric weight) แล้วนำน้ำหนักที่มากที่สุดของแต่ละกล่องมาคิดเป็นยอดค่าขนส่ง

 

โดยสูตรการคำนวน น้ำหนักตามปริมาตร(volumetric weight) คือ

น้ำหนักตามปริมาตร = กว้าง x ยาว x สูง (เซนติเมตร)/ 5,000

 

ตัวอย่าง

ต้องการส่งพัสดุทั้งหมด 3 กล่อง โดยแต่ละกล่อง มีน้ำหนัก และขนาด ดังนี้

 • กล่องที่ 1 :
  • น้ำหนักตามจริง 10 kg. ขนาดพัสดุ กว้าง 33 cm. ยาว 33 cm. สูง 35 cm.
  • น้ำหนักตามปริมาตร : 33x33x35/5,000 = 7.62 kg. (ปัดเศษขึ้นเท่ากับ 8 kg.)
   • สรุปกล่องนี้น้ำหนักตามจริงมากกว่าดังนั้นใช้น้ำหนัก 10 kg. ในการคำนวนราคาค่าขนส่ง
 • กล่องที่ 2 :
  • น้ำหนัก 12 kg. ขนาดพัสดุ กว้าง 40 cm. ยาว 40 cm. สูง 45 cm.
  • น้ำหนักตามปริมาตร : 40x40x45/5,000 = 14.4 kg. (ปัดเศษขึ้นเท่ากับ 15 kg.)
   • สรุปกล่องนี้น้ำหนักตามปริมาตรมากกว่าดังนั้นใช้น้ำหนัก 15 kg. ในการคำนวนราคาค่าขนส่ง
 • กล่องที่ 3 :
  • น้ำหนัก 20 kg. ขนาดพัสดุ กว้าง 45  cm.ยาว 45 cm. สูง 40 cm.
  • น้ำหนักตามปริมาตร : 45x45x40/5,000 = 16.2 kg. (ปัดเศษขึ้นเท่ากับ 17 kg.)
   • สรุปกล่องนี้น้ำหนักตามจริงมากกว่าดังนั้นใช้น้ำหนัก 20 kg. ในการคำนวนราคาค่าขนส่ง

 

นำน้ำหนักที่มากที่สุดของทั้งสามกล่องมารวมกันเพื่อคิดเป็นค่าขนส่งที่ต้องชำระ จะได้เป็น:

10 กิโลกรัม + 15 กิโลกรัม + 20 กิโลกรัม = 45 กิโลกรัม

สรุป : ราคาค่าขนส่งครั้งนี้จะถูกคิดราคาที่น้ำหนัก 45 กิโลกรัมวิธีการคำนวนราคาค่าขนส่ง

วิธีการคำนวนราคาค่าขนส่ง มีขั้นตอนการคำนวนเหมือนกับการส่งพัสดุแบบปกติ โดยคำนวนจากน้ำหนักตามปกติของพัสดุ (actual weight) เปรียบเทียบ กับ น้ำหนักตามปริมาตร(volumetric weight) แล้วนำน้ำหนักที่มากที่สุดของแต่ละกล่องมาคิดเป็นยอดค่าขนส่ง

 

โดยสูตรการคำนวน น้ำหนักตามปริมาตร(volumetric weight) คือ

น้ำหนักตามปริมาตร = กว้าง x ยาว x สูง (เซนติเมตร)/ 5,000

 

ตัวอย่าง

ต้องการส่งพัสดุทั้งหมด 3 กล่อง โดยแต่ละกล่อง มีน้ำหนัก และขนาด ดังนี้

 • กล่องที่ 1 :
  • น้ำหนักตามจริง 10 kg. ขนาดพัสดุ กว้าง 33 cm. ยาว 33 cm. สูง 35 cm.
  • น้ำหนักตามปริมาตร : 33x33x35/5,000 = 7.62 kg. (ปัดเศษขึ้นเท่ากับ 8 kg.)
   • สรุปกล่องนี้น้ำหนักตามจริงมากกว่าดังนั้นใช้น้ำหนัก 10 kg. ในการคำนวนราคาค่าขนส่ง
 • กล่องที่ 2 :
  • น้ำหนัก 12 kg. ขนาดพัสดุ กว้าง 40 cm. ยาว 40 cm. สูง 45 cm.
  • น้ำหนักตามปริมาตร : 40x40x45/5,000 = 14.4 kg. (ปัดเศษขึ้นเท่ากับ 15 kg.)
   • สรุปกล่องนี้น้ำหนักตามปริมาตรมากกว่าดังนั้นใช้น้ำหนัก 15 kg. ในการคำนวนราคาค่าขนส่ง
 • กล่องที่ 3 :
  • น้ำหนัก 20 kg. ขนาดพัสดุ กว้าง 45  cm.ยาว 45 cm. สูง 40 cm.
  • น้ำหนักตามปริมาตร : 45x45x40/5,000 = 16.2 kg. (ปัดเศษขึ้นเท่ากับ 17 kg.)
   • สรุปกล่องนี้น้ำหนักตามจริงมากกว่าดังนั้นใช้น้ำหนัก 20 kg. ในการคำนวนราคาค่าขนส่ง

 

นำน้ำหนักที่มากที่สุดของทั้งสามกล่องมารวมกันเพื่อคิดเป็นค่าขนส่งที่ต้องชำระ จะได้เป็น:

10 กิโลกรัม + 15 กิโลกรัม + 20 กิโลกรัม = 45 กิโลกรัม

สรุป : ราคาค่าขนส่งครั้งนี้จะถูกคิดราคาที่น้ำหนัก 45 กิโลกรัมวิธีการใช้งานเมนู Multiple Shipmentไปที่ www.fastship.co ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ >> เลือกเมนูสร้างพัสดุ >> กรอกข้อมูลพัสดุ

 

กดเมนูย่อย “ส่งหลายกล่อง(ปลายทางเดียวกัน)” จากนั้นกรอกรายละเอียดพัสดุ

  • กรอกน้ำหนักพัสดุ (หน่วยเป็น กรัม)
  • เลือกแบบบรรจุภัณฑ์ เช่น ซอง หรือกล่อง
  • กรอกขนาดพัสดุ (หน่วยเป็น เซนติเมตร) : ในกรณีที่เลือกบรรจุภัณฑ์เป็นแบบกล่อง ต้องทำการขนาดกล่องทุกครั้ง
  • เลือกประเทศปลายทางที่ต้องการจัดส่ง
  • เลือกขนส่งที่ต้องการ

หลังจากนั้นดำเนินการกรอกข้อมูล และเลือกวิธีเข้ารับตามปกติ และ ชำระเงินได้เลย

วิธีการใช้งานเมนู Multiple Shipment

ไปที่ www.fastship.co ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ >> เลือกเมนูสร้างพัสดุ >> กรอกข้อมูลพัสดุ

 

กดเมนูย่อย “ส่งหลายกล่อง(ปลายทางเดียวกัน)” จากนั้นกรอกรายละเอียดพัสดุ

  • กรอกน้ำหนักพัสดุ (หน่วยเป็น กรัม)
  • เลือกแบบบรรจุภัณฑ์ เช่น ซอง หรือกล่อง
  • กรอกขนาดพัสดุ (หน่วยเป็น เซนติเมตร) : ในกรณีที่เลือกบรรจุภัณฑ์เป็นแบบกล่อง ต้องทำการขนาดกล่องทุกครั้ง
  • เลือกประเทศปลายทางที่ต้องการจัดส่ง
  • เลือกขนส่งที่ต้องการ

หลังจากนั้นดำเนินการกรอกข้อมูล และเลือกวิธีเข้ารับตามปกติ และ ชำระเงินได้เลยFastShip พร้อมดูแลให้คำปรึกษาผ่านช่องทางต่อไปนี้Bitnami